Hoppa till innehåll
Media

Dessa invasiva främmande arter ska bekämpas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2016 11.04
Pressmeddelande

Europeiska unionens förteckning över invasiva främmande arter börjar gälla den 3 augusti 2016. De djur och växter som ingår i förteckningen får inte importeras, odlas, födas upp, säljas, hållas på något annat sätt eller släppas ut i naturen. Målet är att se till att invasiva främmande arter inte sprider sig i EU-området. Finland har också utarbetat en lag och en förteckning över invasiva främmande arter.

Det är lönt att ta bort skadeväxter

I förteckningen finns sammanlagt 37 arter. De arter som förekommer i Finland är tromsöloka, bredloka och skunkkalla. Invasiva främmande arter får inte avsiktligt odlas på fastigheten.  

En invasiv främmande art kan dock också sprida sig till fastigheten på naturlig väg. Att utrota växterna även i det fallet är en miljögärning som mycket gärna rekommenderas, trots att lagen bara undantagsvis förpliktar till det. Ytterligare är det viktigt att se till att invasiva främmande arter inte sprids från den egna fastigheten till exempel med trädgårdsavfall. Främmande arter kan rapporteras på vieraslajit.fi som också innehåller information om hur bekämpa arterna.  

Signalkräfta får fångas, men inte planteras ut

Ullhandskrabba och signalkräfta, som det finns gott om i våra vatten, finns också upptagna i förteckningen. Trots att signalkräfta är en invasiv främmande art, får vi fortfarande med gott samvete fånga den och avnjuta delikatessen på kräftkalas. Levande signalkräftor får emellertid inte importeras till Finland eller föras in till andra EU-länder. Det är också definitivt förbjudet att plantera ut signalkräftor i vattnen. 

De djur i förteckningen som man hittills hållit som sällskapsdjur får man ha kvar tills de dör på naturlig väg. Ägarna ska dock se till att djuren inte förökar sig eller kommer ut i miljön. Av de djur som ingår i förteckningen är tvättbjörn, sibirisk jordekorre, östlig rävekorre, rödörad vattensköldpadda och vissa groddjur sådana djur som hålls i våra djurparker och eventuellt också som sällskapsdjur.  

Ytterligare information:
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 162 456, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman (från 11.8.2016 framåt), tfn 0295 16 2259, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer information om invasiva främmande arter

Främmande invasiva arter Natur och klimat