Hoppa till innehåll
Media

Nationella skogsrådet godkände den nya nationella skogsstrategin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 13.35 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 10.29
Pressmeddelande

Nationella skogsrådet godkände den 14 december 2022 en ny nationell skogsstrategi, som sträcker sig till 2035. Den nya nationella skogsstrategin är en tillväxtstrategi med vilken man strävar efter tillväxt i skogarna, tillväxt för företagen inom branschen och framför allt växande välfärd med hjälp av välmående skog.

Den nya nationella skogsstrategin innehåller de centrala prioriteringarna och målen för utvecklingen av skogsbranschen. Strategin har utarbetats under 2022 tillsammans med berörda aktörer och grupper utifrån ett brett kunskapsunderlag och omfattande dialog. Anledningen till uppdateringen av strategin var den snabba förändringen i skogsbranschens verksamhetsmiljö både nationellt och internationellt. I den nya skogsstrategin beaktas hållbar utveckling på ett övergripande sätt och även skogarnas betydelse när det gäller att begränsa och anpassa sig till klimatförändringarna. Den nya skogsstrategin börjar genomföras vid ingången av 2023.

-    På grund av förändringarna i omvärlden finns det för närvarande ett verkligt behov av en uppdaterad nationell skogsstrategi. Det är fint att vi redan från början av nästa år kan börja genomföra strategin. Jag vill tacka alla intressentgrupper som varit involverade i arbetet och alla som uttryckt sin åsikt om strategin under beredningen. Den här strategin är resultatet av samarbete, och genomförandet kommer också att vara ett samarbete, säger forstrådet Erno Järvinen

Den nationella skogsstrategin är en samordnande näringsstrategi, där såväl människan, miljön som ekonomin beaktas. Strategin stöder en ansvarsfull välfärdsekonomi, och i den tas det särskild hänsyn till självförsörjningsgraden, försörjningsberedskapen, klimatet samt mångfalden och livskraften. Ett fokus för strategin är förnyelse inom skogsbranschen.

Visionen för den nya nationella skogsstrategin är ”välmående skog och växande välfärd”. Strategin har fyra övergripande strategiska mål:

  • Finland är en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för en ansvarsfull skogsbransch som förnyar sig.
  • Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.
  • Vi stärker skogens livskraft, mångfald och anpassningsförmåga.
  • Vi stärker den kunskapsbaserade ledningen samt kompetensen inom skogsbranschen.

Varje strategiskt mål inkluderar delmål, och för att nå dem ska det genomföras åtgärder inom ramen för tre spetsprojekt. Spetsprojekten är skogens tillväxt, biodiversitet i ekonomiskogar samt skogsbranschens förnyelse och konkurrenskraft.

WWF och Finlands Naturskyddsförbund anmälde avvikande mening (på finska) om strategin. Organisationerna framförde dock att de vid genomförandet av strategin vill fortsätta det goda samarbetet med alla parter som deltar i att genomföra den. Skogsrådet sammanträder nästa gång i januari 2023.

Den nya nationella skogsstrategin 2035 (på finska)

Konsekvensbedömning av strategin – berörda grupper inkluderades väl

Beredningen av strategin stöddes av en oberoende förhandsutvärdering, vars syfte var att utveckla strategins kvalitet och genomslagskraft under hela beredningsprocessen. Vid utvärderingen fokuserades det särskilt på utveckling av innehållet, strukturen, genomförandet, uppföljningen och finansieringen samt på bedömning av strategins konsekvenser med tanke på hållbar utveckling ur olika perspektiv. Utvärderingen genomfördes i februari–oktober 2022 av Gaia Consulting Oy och Pellervon Taloustutkimus PTT.

Resultaten av förhandsutvärderingen visar att beredningen av strategin har varit mångsidigt inkluderande och att berörda gruppers förväntningar har beaktats väl vid beredningen. Enligt utvärderingen stöder strategins mål också klimatmålen och målen för den biologiska mångfalden. Det upptäcktes inga tydliga konflikter med internationella eller nationella krav i fråga om klimat, miljö, jämställdhet eller likabehandling. Det bedömdes dock att den politiska samstämmigheten och säkerställandet av den kan bli en utmaning vid genomförandet av strategin. 

Mer information:

•    Erno Järvinen, forstråd, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150
•    Satu Rantala, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2045 
•    Eeva-Liisa Jorri, specialsakkunnig, tfn 029 516 2018

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi

Skogar