Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutets nätverk av verksamhetsställen utvecklas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2024 15.13
Pressmeddelande
Bild: Erkki Oksanen/Luke

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att utveckla Naturresursinstitutets nätverk av verksamhetställen i enlighet med Naturresursinstitutet plan. Syftet med planen är i fråga om forskning och sakkunniguppgifter inrikta Naturresursinstitutets resurser på ett ändamålsenligt sätt för att stödja strategiska mål. 

I reformen avstår Naturresursinstitutet från verksamhetsstället i Paltamo, och man strävar efter att trygga att den forskning i strömmande vattendrag som har bedrivits där kan fortsätta genom en verksamhetsmodell baserad på företagssamarbete. I fråga om verksamhetsstället i Enonkoski fattas ett beslut efter ramförhandlingen i april 2024. Användningen av verksamhetsbyggnaderna i Suonenjoki och Haapastensyrjä intensifieras och verksamheten minskas och överförs delvis till andra orter. Naturresursinstitutets verksamhet vid köttboskapsladugården i Ruukki körs ner. Naturresursinstitutet avslutar också verksamheten vid anläggningarna för fältarbete i Kannus och Parkano och verksamheten överförs till Seinäjoki och Ruukki.

Jord- och skogsbruksministeriet anser att de planerade utvecklingsåtgärderna är nödvändiga med tanke på balanseringen av verksamheten och ekonomin och att de inte försämrar Naturresursinstitutets förmåga att producera forskningskunskap och sakkunskap som omfattar hela landet.

I samband med utarbetandet av utvecklingsplanen för nätverket av verksamhetsställen inleddes ett samarbetsförfarande (15.11.2023–30.1.2024). Syftet är inte att minska antalet anställda, utan personalen vid de verksamhetsställen som berörs av ändringen erbjuds arbete på Naturresursinstitutets övriga verksamhetsställen eller erbjuds andra uppgifter. Sammanlagt 56 personer på sju orter berörs direkt av omorganiseringen. Naturresursinstitutet stöder sin personal i anpassningen till reformen.

Naturresursinstitutets pressmeddelande 15.2.2024: Omställningsförhandlingarna på Naturresursinstitutet har avslutats

Mer information:
Mikko Peltonen, forskningsdirektör, tfn 029 516 2296, fornamn.efternamn(gov.fi