Hoppa till innehåll
Media

Egna producentorganisationer inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 14.02
Pressmeddelande

Regeringen har i dag för riksdagen föreslagit att lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter ska ändras så att det i framtiden i Finland ska vara möjligt att godkänna producentorganisationer för produkter inom sektorerna för nötkött och jordbruksgrödor.

Avsikten med att tillåta producentorganisationer är att försöka balansera marknadsinflytandet mellan producent och köpare. Producentorganisationerna kan också effektivisera verksamheten inom primärproduktionen och på det sättet förbättra produktionens lönsamhet i hela livsmedelskedjan.

En godkänd producentorganisation inom sektorerna för produkterna i fråga kan enligt förslaget med avvikelse från den allmänna konkurrenslagstiftningen för producenternas räkning och under de förutsättningar som närmare anges i EU-lagstiftningen förhandla om avtal som hänför sig till utbudet av vissa produkter. Tillämpningen av det konkurrensrättsliga undantaget förutsätter att utbudet koncentreras, att producentmedlemmarnas produkter släpps ut på marknaden och att verksamheten avsevärt effektiviseras.

Dessutom kan producentorganisationernas medlemmar samarbeta inom ramen för det s.k. jordbruksundantaget enligt Europeiska unionens konkurrenslagstiftning och den nationella konkurrenslagen. Möjliga samarbetsformer är t.ex. gemensam distribution, främjande av försäljningen, kvalitetskontroll, gemensam användning av utrustning eller lagerlokaler eller gemensam upphandling av produktionsinsatser.

För närvarande har Finland möjlighet att godkänna producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker samt sektorn för mjölkprodukter. Inom sektorn för frukt och grönsaker finns det tre producentorganisationer, men inom mjölksektorn har det på grund av de starka andelslagen inte bildats några producentorganisationer.

Regeringen föreslår att producentorganisationer godkänns inom sektorerna för nötkreatur och jordbruksgrödor, eftersom EU-lagstiftningen tillåter en mer omfattande förhandlingsrätt för producentorganisationerna när det gäller utbudet inom dessa sektorer. Kommissionen offentliggjorde i december de konkurrensrättsliga riktlinjerna för tillåtet samarbete mellan producenter inom dessa sektorer.

Lagstiftningen om producentorganisationer reformeras i enlighet med regeringsprogrammet. Avsikten är att lagen ska träda i kraft våren 2016.

Mer information på jord- och skogsbruksministeriet lämnas av
Aku-Petteri Korhonen, lagstiftningsråd, tfn. 0295 162 325
Pekka Sandholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 416
förnamn.efternamn@mmm.fi