Hyppää sisältöön
Media

Naudanliha- ja peltokasvialoille omat tuottajaorganisaatiot

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2015 14.02
Tiedote

Hallitus on tänään esittänyt eduskunnalle maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamista siten, että Suomessa voitaisiin jatkossa hyväksyä naudanliha- ja peltokasvialan tuotteiden tuottajaorganisaatiot.

Sallimalla tuottajaorganisaatioiden perustaminen pyritään tasapainottamaan tuottajien ja ostajien välistä markkinavoimaa. Tuottajaorganisaatiot voivat myös tehostaa alkutuotannon toimintaa ja siten osaltaan parantaa tuotannon kannattavuutta koko elintarvikeketjussa.

Kyseisten tuotealojen hyväksytty tuottajaorganisaatio voisi yleisestä kilpailulainsäädännöstä poiketen neuvotella tuottajien puolesta tiettyjen tuotteiden tarjontaan liittyviä sopimuksia EU:n lainsäädännössä tarkemmin säädetyin edellytyksin. Kyseisen kilpailuoikeudellisen poikkeuksen soveltaminen edellyttää tarjonnan keskittämistä, tuottajajäsenten tuotteiden markkinoille saattamista ja toimien merkittävää tehostumista.

Lisäksi tuottajaorganisaatiossa jäsenet voivat tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kilpailulainsäädännön ja kansallisen kilpailulain niin sanotun maatalouspoikkeuksen puitteissa. Mahdollisia yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi yhteinen jakelu, myynninedistäminen, laadunvalvonta, laitteistojen tai varastotilojen yhteiskäyttö tai tuotantopanosten yhteishankinta.

Nykyisin Suomessa on mahdollista hyväksyä tuottajaorganisaatiot hedelmä- ja vihannesalalla ja maitotuotealalla. Hedelmä- ja vihannesalalla toimii kolme tuottajaorganisaatiota, mutta maitoalalle ei vahvojen osuuskuntien ansiosta ole syntynyt tuottajaorganisaatioita.

Hallitus ehdottaa tuottajaorganisaatioiden hyväksymistä nauta- ja peltokasvisektoreille, koska näillä sektoreilla EU:n lainsäädäntö sallii tuottajaorganisaatioille laajemmat tarjontaa koskevat neuvotteluoikeudet. Komissio myös julkaisi joulukuussa kilpailuoikeudelliset suuntaviivat tuottajille sallitusta yhteistyöstä näillä sektoreilla.

Tuottajaorganisaatioita koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Lain on määrä tulla voimaan keväällä 2016.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Aku-Petteri Korhonen, p. 0295 162 325
neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm, p. 0295 162 416
etunimi.sukunimi@mmm.fi