Hoppa till innehåll
Media

Ny finansiering för ökad vattenkompetens och internationalisering – sammanlagt 3,3 miljoner euro har delats ut från programmet för hållbar tillväxt till 21 projekt för vattenkompetens

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2023 15.05 | Publicerad på svenska 29.5.2023 kl. 15.20
Pressmeddelande

NTM-centralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet ordnade den 10 januari–17 mars 2023 en andra öppen projektansökan för utvecklingsprojekt inom vattenkompetens. Det kom in 27 ansökningar, varav elva har finansierats. Sammanlagt 1,5 miljoner euro beviljades i bidrag. Antalet stödmottagare är 27.

Sammanlagt 3,3 miljoner euro har nu beviljats för projekt för ökad vattenkompetens och internationalisering för 2022–2025 under två ansökningsomgångar. Sammanlagt 49 beviljades stöd.

– Arbetet inom vattensektorn är betydelsefullt för hela det finländska samhället, men också globalt. Finländsk vattenkompetens uppskattas i stor utsträckning ute i världen. Hos oss fungerar samarbetet mellan den privata sektorn, forskningen och den offentliga sektorn och vi är föregångare inom ansvarsfull vattenanvändning. Vi vill stödja tvärsektoriellt samarbete och mer omfattande övergripande hållbara lösningar för att stödja den gröna övergången. Vi har många styrkor som syns även i dessa projekt: utnyttjande av digitalisering, resurs- och energieffektivitet samt ökad resiliens. Möjligheterna för ny affärsverksamhet är enorma och den skapar arbetsplatser och affärsverksamhet i Finland som i bästa fall lockar nya experter till vattenbranschen, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio

Projekten som finansieras är utvecklingsprojekt som ökar den finländska vattenkompetensen, affärsverksamheten i anslutning till den och internationaliseringen. I bedömningen av projekten beaktades förutsättningarna för internationalisering av lösningar och tillämpningar samt en preliminär identifiering av ett eventuellt marknadsområde, lösningarnas och tillämpningarnas ekonomiska livskraft och kommersiella potential, partnerskap mellan olika aktörer, projektens klimat- och miljövänlighet, projektens effektivitet och relevans med tanke på målen, lösningarnas och tillämpningarnas nyhet, kopieringsbarhet och utvidgningsbarhet samt effekterna av projektets åtgärder i förhållande till de uppskattade kostnaderna. 

Dessutom följer de finansierade projekten principen om att inte orsaka betydande skada, dvs. de får inte ha skadliga klimat- och miljökonsekvenser. Projekten kan pågå till den 15 augusti 2025. 

Hösten 2023 ordnas en tredje mer riktad ansökningsomgång. Ansökningsanvisningen publiceras i september.

Projekt som finansieras

Allwatec Oy
”Allbiron - Plug & Play”

Flowplus Oy
(Ambientia Oy /Asensiot, Viimatec Digital Oy, Xylem Water Solution Suomi Oy, Water Solution Suomi Oy)
”Kostnadseffektiv resursstyrning baserad på validerad information av underhåll och drifthållning under anläggningsbeståndets livscykel”  

Invenire Market Intelligence Oy
Finnish Water Forum
”Lösningsmodellen för ett vattensmartare livsmedelssystem"

Kajana Yrkeshögskola Ab
(Finnish Water Forum, Kaukointernational Oy, Tieto-Oskari Oy)
”DigiWADA - Enhancing Water and Dam management in Kazakhstan and Uzbekistan with PPP joint offering”

Lining Ab
”Lining AQUAVISIO en del av det globala SAP Store”

Mittausguru Oy
”Integrerad hantering av miljöinformation i modern gruvverksamhet”

Sansox Oy
”Kartläggning av marknaden, sökande av agent samt verifiering av resultaten av pilotprojektet för naturvatten i Thailand och Korea.”

Savonian Ammattikorkeakoulu Oy 
(Finnish Water Forum, Hurja Solutions Oy, Viimatec Digital Oy)
”Tillväxt och internationalisering från smarta applikationer för pumphantering samt distansservice och underhåll”

Sofi Filtration Oy
(Weeefiner Oy)
”Filter-fångare - finländska vatteninnovationer tillsammans”

Solar Water Solutions 
”High recovery rate desalination system development and piloting”

Suomen Vesifoorumi ry
(Bauer Solutions Oy, Dewaco Oy, Intolead Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy)
”Water Ecosystem to Africa (WETA)”

Under den första ansökningsomgången våren 2022 kom det in 18 ansökningar, varav tio finansierades. Länk till meddelande om den första ansökningsomgånden (mmm.fi). 

Mer information:

Projektchef Anitta Sihvonen, NTM-centralen i Södra Savolax 
anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 024064

Sakkunnig inom vattenaffärsverksamhet Tanja Heikkilä, NTM-centralen i Södra Savolax 
tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 024187

Projektchef Jertta de Mazières, jord- och skogsbruksministeriet 
jertta.demazieres(at)gov.fi, tfn 0295 162113

Finlands program för hållbar tillväxt

 

Exakta uppgifter om de projekt som finansieras:

EU och internationella frågor Vatten