Hyppää sisältöön
Media

Vesiosaamisen kasvuun ja kansainvälistymiseen jälleen rahoitusta – kestävän kasvun ohjelmasta on myönnetty avustusta 3,3 milj. euroa 21:lle vesiosaamisen hankkeelle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2023 15.05
Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö järjestivät 10.1.-17.3.2023 toisen avoimen hankehaun vesiosaamisen kehittämishankkeille. Hakemuksia tuli 27, joista yhtätoista on päätetty rahoittaa. Avustuksia myönnettiin yhteensä 1,5 milj. euroa. Tuensaajia on 27.

Yhteensä vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeisiin on nyt myönnetty kahdella hakukierroksella 3,3 milj. euroa vuosille 2022-2025. Tuensaajia on yhteensä 49.

– Työ vesisektorilla on merkityksellistä koko suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta myös globaalisti. Suomalaista vesiosaamista arvostetaan laajasti maailmalla. Meillä yksityisen sektorin, tutkimuksen ja julkisen sektorin yhteistyö toimii ja olemme edelläkävijöitä veden vastuullisessa käytössä. Haluamme tukea poikkisektoraalista yhteistyötä ja entistä laajempia kokonaiskestäviä ratkaisuja tukemaan vihreää siirtymää. Meillä on paljon vahvuuksia, jotka näkyvät näissäkin hankkeissa: digitaalisuuden hyödyntäminen, resurssi- ja energiatehokkuus sekä resilienssin lisääminen. Mahdollisuudet uudelle liiketoiminnalle ovat valtavat ja sillä luodaan Suomeen työpaikkoja ja liiketoimintaa, joka houkuttelee parhaimmillaan vesialalle myös uusia osaajia, toteaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Rahoitettavat hankkeet ovat kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistymistä. Hankkeiden arvioinnissa otettiin huomioon ratkaisujen ja sovellusten kansainvälistymisedellytykset sekä mahdollisen markkina-alueen alustava identifiointi, ratkaisujen ja sovellusten taloudellinen elinkelpoisuus ja kaupallinen potentiaali, kumppanuudet eri toimijoiden kesken, hankkeiden ilmasto- ja ympäristöystävällisyys, hankkeiden tehokkuus ja relevanssi tavoitteiden näkökulmasta, ratkaisujen ja sovellusten uutuus, monistettavuus ja laajennettavuus sekä hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuus suhteessa arvioituihin kustannuksiin.

Lisäksi rahoitettavat hankkeet ovat ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia eli niillä ei saa olla haitallisia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat kestää 15.8.2025 saakka.

Ohjelmasta järjestetään syksyllä 2023 kolmas, kohdennetumpi hakukierros. Hakuohje julkaistaan syyskuussa.

Rahoitettavat hankkeet

Allwatec Oy
”Allbiron - Plug & Play”

Flowplus Oy
(Ambientia Oy /Asensiot, Viimatec Digital Oy, Xylem Water Solution Suomi Oy, Water Solution Suomi Oy)
”Laitekannan elinkaaren aikainen kunnossapidon ja käynnissäpidon kustannustehokas validoituun tietoon perustuva resurssiohjaus”  

Invenire Market Intelligence Oy
Finnish Water Forum
”Vesiviisaamman ruokajärjestelmän ratkaisumalli”

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
(Finnish Water Forum, Kaukointernational Oy, Tieto-Oskari Oy)
”DigiWADA - Enhancing Water and Dam management in Kazakhstan and Uzbekistan with PPP joint offering”

Lining Ab
”Lining AQUAVISIO osaksi globaalia SAP Storea”

Mittausguru Oy
”Ympäristötiedon integroitu hallinta modernissa kaivostoiminnassa”

Sansox Oy
”Markkinoiden kartoitus, agentin etsintä sekä luonnonvesipilotin tulosten todentaminen Thaimaassa sekä Koreassa.”

Savonian Ammattikorkeakoulu Oy 
(Finnish Water Forum, Hurja Solutions Oy, Viimatec Digital Oy)
”Kasvua ja kansainvälistymistä älykkäistä pumppauksen hallinnan sekä etähuollon ja ylläpidon sovelluksista”

Sofi Filtration Oy
Weeefiner Oy
”Suodin-sieppari - suomalaiset vesi-innovaatiot yhdessä”

Solar Water Solutions 
”High recovery rate desalination system development and piloting”

Suomen Vesifoorumi ry
(Bauer Solutions Oy, Dewaco Oy, Intolead Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy)
”Water Ecosystem to Africa (WETA)”

Ensimmäisellä hakukierroksella keväällä 2022 hakemuksia tuli 18, joista kymmentä päätettiin rahoittaa. Ensimmäisen hakukierroksen tiedotteeseen tästä (mmm.fi).

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Anitta Sihvonen, Etelä-Savon ELY-keskus 
anitta.sihvonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 064 

Vesiliiketoiminnan asiantuntija Tanja Heikkilä, Etelä-Savon ELY-keskus 
tanja.heikkila(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 187 

Projektipäällikkö Jertta de Mazières, maa- ja metsätalousministeriö 
jertta.demazieres(at)gov.fi, p. 0295 162 113

Suomen kestävän kasvun ohjelma (vm.fi)

Tarkat tiedot rahoitettavista hankkeista:

EU ja kansainväliset asiat Vesi