Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om främjande av hästuppfödning och hästsport från och med den 1 januari 2024

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 13.59 | Publicerad på svenska 3.3.2023 kl. 13.22
Pressmeddelande
Suomenhevonen

Den 2 mars föreslog regeringen att lagen om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen den 3 mars. Lagen träder i kraft vid ingången av 2024.

En ny finansieringsmodell för allmännyttig verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter kommer att införas vid ingången av 2024. Avsikten är att Veikkaus Ab:s avkastning i fortsättningen ska överföras till statsbudgeten utan de ändamål som för närvarande anges i lotterilagen. 
För närvarande används Veikkaus Ab:s avkastning för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst, ungdomsarbete, hälsa och social välfärd samt hästuppfödning och hästsport. I den nya finansieringsmodellen slopas de specificerade ändamålen för avkastningen och fördelningen av avkastningen på dessa ändamål. De allmännyttiga verksamheter som för närvarande finansieras med Veikkaus Ab:s avkastning finansieras i fortsättningen med allmänna budgetmedel och inte längre med Veikkaus Ab:s avkastning. 
Med stöd av den stadfästa lagen kan understöd för bland annat främjande av hästuppfödning och hästsport beviljas samma aktörer som för närvarande, dvs. centralorganisationer för travsports-, hästuppfödnings- och ridsportsorganisationer och centralorganisationernas medlemssammanslutningar samt kommuner. Av det tillgängliga anslaget ska även i fortsättningen anvisas minst 95 procent till travsports- och hästuppfödningsverksamhet. För närvarande beviljas understöd för hästtävlingar och organisering av dem, främjande av hästuppfödning, utveckling av hästbranschen samt anskaffning och underhåll av och hyreskostnader för markområden och materiel som behövs för hästsport. Understödsobjekten förblir desamma efter att lagen har trätt i kraft.
En ändring jämfört med nuläget är att Finlands Hippos rf i fortsättningen inte har lagstadgad rätt att för jord- och skogsbruksministeriet lägga fram ett förslag till årlig plan för hur understöden ska fördelas till olika understödstagare och ändamål.
Från ingången av 2024 söks understödet fortsättningsvis hos jord- och skogsbruksministeriet, och i enlighet med nuvarande praxis är det ministeriet som beslutar om beviljandet av understöd.
Avsikten är att de lagändringar som krävs för den nya finansieringsmodellen ska stadfästas samtidigt inom undervisnings- och kulturministeriets, inrikesministeriets och jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområden.

Ytteriligare information:

Lagstiftningsråd Katri Aho, tfn. 029 516 235
Konsultativ tjänsteman Tauno Junttila, tfn. 029 5162 290

Lagstiftning