Hoppa till innehåll
Media

Olagligt laxfiske i Östersjön minskade kraftigt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2020 17.19 | Publicerad på svenska 1.6.2020 kl. 12.48
Pressmeddelande
Vartiolaiva Tursas osallistui kalastuksenvalvontaoperaatioon maaliskuussa 2019.

Enligt Internationella havsforskningsrådet (ICES) har mängden lax som fångats olagligt i Östersjön rasat. Orsaken därtill är det förbud mot fiske av havsöring som Finland drev igenom i Europeiska unionens råd för fiske. Tidigare fångade man upp till 40 000 laxar i Östersjöns centralbassäng och rapporterade dem som havsöring.

Enligt ICES har mängden felrapporterad laxfångst under fiskesäsongen 2019 sjunkit till 600 fiskar från 42 600 fiskar 2018. Detta bekräftar de bedömningar som Finlands fiskeövervakningsmyndigheter gjort tidigare (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 11.4.2019).
Laxen har fångats olagligt särskilt vid Polens kust så att fångsten rapporterats som havsöring. Enligt forskarna är orsaken till att det olagliga fisket har minskat det förbud mot fiske av havsöring som rådet för fiske godkände på förslag av Finland 2018.
- Finland har målmedvetet arbetat för att stoppa det olagliga fisket av lax i Östersjön. Utöver förbudet mot fiske av havsöring har Gränsbevakningsväsendets fartyg övervakat fisket i centralbassängen och Finland har deltagit i de gemensamma kontrollerna. Det är fint att våra insatser ger resultat, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Det olagliga fisket har i hög grad påverkat laxbestånden i Finlands älvar. Upp till hälften av den lax som vandrar till Östersjöns centralbassäng kommer från Torne älv. Ytterligare har det olagliga fisket riskerat återhämtningen av laxbestånden i flera mindre år.

Enligt ICES-rapporten utgör den felrapporterade fångsten av lax nu endast 1 procent av den totala fångsten av lax i stället för tidigare 32 procent. Bedömningen bygger på analys av fångstrapporter och på till exempel fiskefartygens aktivitet och övervakningsuppgifter. I synnerhet har man följt upp fartyg som tidigare rapporterat stora fångster av havsöring.

Det olagliga fisket har dock inte upphört helt. Enligt forskarna utgör den orapporterade laxfångsten fortfarande 7 procent av den totala fångsten, det vill säga cirka 17 500 fiskar.

- Vi måste fortsatta arbetet med att utrota olagligt fiske. Detta ligger inte bara i fiskbeståndens intresse utan också i intresset för de fiskare som följer reglerna, säger fiskerirådet Risto Lampinen

År 2019 fastställde EU laxfisket i Östersjön som en prioritering eftersom felrapporteringen hade ökat mycket snabbt till en ohållbar nivå. Finland deltog aktivt i Östersjöns gemensamma kontrollinsats som samordnades av Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA). Finland sände bland annat ett bevakningsfartyg och övervakare till södra Östersjön som stöd för insatsen. Också under den pågående fiskesäsongen har Finland sänt ett bevakningsfartyg till Östersjöns centralbassäng.

Enligt regeringsprogrammet arbetar Finland effektivt för att utrota olagligt fiske och driver i EU en fiskeripolitik som baserar sig på vetenskapliga råd.

ICES-rapport 29.5.2020: Atlantic salmon (Salmo salar) in subdivisions 22 –31 (Baltic Sea, excluding the Gulf of Finland)

Mer information:
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458, fornamn.efternamn@mmm.fi

Läs mera:

Pressmeddelande 1.4.2019: JSM: Finland satsar på fiskeövervakningen i Östersjöns centralbassäng
Youtube 11.4.2019: Finland satsar på fiskeövervakningen i Östersjöns centralbassäng

Fiskar Jari Leppä