Hoppa till innehåll
Media

Organisk selen får tillsättas i foder för ekodjur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2014 12.15
Pressmeddelande -

På djurskyddsmässiga grunder är det enligt jord- och skogsbruksministeriet tillåtet att tillsätta organisk för djur nödvändig selen i foder för ekologiskt uppfödda husdjur. Finska ekodjur får inte tillräckligt med selen. Selenbrist kan orsaka till exempel muskeldystrofi, fertilitetsstörningar och plötslig död hos unga djur till följd av en akut hjärtmuskeldystrofi.

Orsaken till bristen är att vår jordmån är selenfattig och att EU-reglerna inte tillåter åkergödsling med selenhaltiga konstgödselmedel. Tillåtna ekologiska kompletteringsfoder innehåller oorganisk selen som inte absorberas i organismen lika bra som organisk selen.

– Vi börjar nu tillämpa ett undantag, vilket grundar sig på vår lagstiftning om djurens välbefinnande, berättade jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo i dag på ett ekoseminarium i Seinäjoki.

– Ekohusdjur får ges organisk selen eftersom undersökningarna ger vid handen att finska nötkreatur som är ekologiskt uppfödda lider av selenbrist. I ytterlighetsfall är veterinärer tvungna att ge seleninjektioner. Även ekodjur ska få selen genom foder, konstaterade ministern.

EU behandlar som bäst ett initiativ som gäller att godkänna organisk selen som fodertillsats för ekodjur. Behandlingen har dragit ut på tiden, men ett beslut tas antagligen under våren. Finska ekoproducenter har önskat att ekodjurens välbefinnande säkras genom ett nationellt beslut.

– Detta undantag som vi nu börjar tillämpa här hos oss ger våra ekodjur möjlighet att leva ett sunt liv utan risk för ett allvarligt bristtillstånd. Detta bidrar också till att konsumenter av ekoprodukter får tillräckligt med selen, sade minister Orpo.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira informerar om frågan närmare.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Marita Aalto (frågor som gäller foder- ekolagstiftning), tfn 0295 162 445
veterinäröverinspektör Susanna Ahlström (djurskyddsfrågort), tfn 0295 162 436
förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo