Hoppa till innehåll
Media

Öronmärken för nötkreatur ingår inte längre i registreringsavgiften

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 11.01
Pressmeddelande -

Från och med årsskiftet innehåller den offentligrättsliga avgiften för registrering av nötkreatur inte längre öronmärken. I fortsättningen betalar man öronmärkena direkt till leverantören. Priserna bestäms inom ramen för fri konkurrens. Beställningssystemet ändras inte, dvs. producenten beställer öronmärkena på samma sätt som tidigare.

Maatalouden Laskentakeskus Oy tar ut registreringsavgiften på samma sätt som förut på uppdrag av Livsmedelssäkerhetsverket. Avgiften sänks. Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer är avgiften 4,40 euro från och med 1.1.2010.

Systemet förnyas för att man ska kunna använda nya modeller av öronmärken och anlita nya leverantörer. En ny lag om identifiering av djur, som gör godkännandeproceduren möjlig, träder i kraft senare på våren. Så länge används endast de nuvarande modellerna.

Efter att den nya lagen har trätt i kraft kan nya leverantörer ansöka om Livsmedelssäkerhetsverkets godkännande för sina modeller. Därefter tas modellerna in i beställningssystemet. Nötkreatursregistrets beställningssystem levererar producentens beställning till den leverantör som producenten har valt. Leverantören tillverkar, postar och fakturerar sedan för öronmärkena.

Beställning och leverans av öronmärken för får och getter har redan i flera års tid skett enligt ett liknande system.

Mer information:
överinspektör Matleena Haapa, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 020 77 24211, 040 489 3350
veterinäröverinspektör Ulla Joutsenlahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09-160 54287

Sirkka-Liisa Anttila