Hyppää sisältöön
Media

Nautaeläinten korvamerkkien hinta poistuu rekisteröintimaksusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2009 11.01
Tiedote -

Vuodenvaihteesta alkaen nautaeläinten rekisteröinnistä perittävä julkisoikeudellinen maksu ei enää sisällä korvamerkkejä. Korvamerkkien hinnan perii jatkossa korvamerkkien toimittaja itsenäisesti ja korvamerkkien hinnat määräytyvät vapaan kilpailun puitteissa. Tuottaja tekee korvamerkkitilaukset nykyiseen tapaan myös tulevaisuudessa.

Rekisteröintimaksun perii edelleen Maatalouden Laskentakeskus Oy Elintarviketurvallisuusviraston toimeksiannosta. Rekisteröintimaksu laskee nykyisestä. Maksun suuruudeksi on Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa vahvistettu 4,40 euroa 1.1.2010 alkaen.

Järjestelmän uusiminen on tarpeen, jotta voitaisiin ottaa käyttöön uusia korvamerkkitoimittajia ja korvamerkkimalleja. Uusi laki eläintunnistusjärjestelmästä tulee voimaan myöhemmin keväällä ja tekee hyväksymismenettelyn mahdolliseksi. Siihen asti vain nykyiset korvamerkkimallit ovat käytettävissä.

Uuden lain voimaantulon jälkeen halukkaat korvamerkkien toimittajat voivat hakea Elintarviketurvallisuusviraston hyväksyntää omille korvamerkkimalleilleen ja mallit liitetään tilausjärjestelmään hyväksymisen jälkeen. Nautarekisterin oma tilausjärjestelmä hoitaa tuottajan tilauksen sille korvamerkkien toimittajalle, jonka korvamerkkimallin tuottaja on tilauksessaan valinnut. Korvamerkkien toimittaja valmistaa, postittaa ja laskuttaa korvamerkit.

Lampaille ja vuohille tarkoitettujen korvamerkkien tilaamisessa ja toimittamisessa vastaava järjestelmä on ollut käytössä jo useita vuosia.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Matleena Haapa, Elintarviketurvallisuusvirasto, p. 02077 24211, 040 489 3350
eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 160 54287

Sirkka-Liisa Anttila