Hoppa till innehåll
Media

Överföring av husbolagens aktieböcker till bostadsdatasystemet ska i fortsättningen kosta minst 101 euro

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2023 14.56
Pressmeddelande
Bild: Riku Nikkilä

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om utkastet till förordning om Lantmäteriverkets avgifter 2024. Utkastet till förordning innehåller ett förslag till handläggningsavgift för år 2024 som ska tas ut för överföring av husbolagens aktieböcker till bostadsdatasystemet.

Utlåtanden om utkastet till förordning ska lämnas in senast den 30 november 2023. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar förordningen i slutet av 2023 och förordningen träder i kraft den 1 januari 2024. Lantmäteriverket ska nästa år ta ut en avgift på 101 euro av husbolagen för en överföring av aktieboken via den elektroniska tjänsten för att täcka de kostnader som överföringen orsakar Lantmäteriverket.

För överföring i pappersform ska en handläggningsavgift enligt tidsåtgång på minst 110 euro tas ut.

En lägre handläggningsavgift för elektroniska tjänster genomför principen om prioritering av digitala tjänster som skrivits in i regeringsprogrammet.

Överföring av aktieböcker blir avgiftsbelagt den 1 januari 2024

Jord- och skogsbruksministeriet ber om ert utlåtande om förordningen om Lantmäteriverkets avgifter på webbadressen https://mmm.fi/sv/paremiss. Den allmänna höjningen av kostnadsnivån syns som höjningar av priserna i utkastet jämfört med den gällande prislistan. De avgifter som Lantmäteriverket tar ut av sina kunder används för att täcka kostnaderna för verksamheten, inte för att göra vinst.

Bostadsdatasystemet har varit i bruk sedan 2019. För överföring av husbolagens aktieböcker har det inte hittills tagits ut någon sådan handläggningsavgift som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten. 

Grunden för befrielsen från handläggningsavgift har varit behovet av att främja överföringen av aktieböcker. Den temporära befrielsen från avgifter upphör den 31 december 2023.

Tio år tid att registrera enskilda lägenheter

Ministeriet föreslår att handläggningsavgiften för registrering av enskilda bostäder, det vill säga lägenheter, ska vara 69 euro år 2024. I år är avgiften 63 euro. Bostadens ägare har tio år på sig att registrera lägenheten efter att husbolagets aktiebok har överförts till det elektroniska systemet. På Lantmäteriverkets ärendehanteringssidor kan du kontrollera vad det bästa tillvägagångssättet är för ditt ärende.

Läs mer

Utkast till förordning om Lantmäteriverkets betalningar (på finska)

Mer information

Allmänt om förordningen : Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2485, fornamn.efternamn@gov.fi

Överföring av aktieböcker och avgifter för överföring av aktieböcker till det elektroniska systemet:
Janne Murtoniemi, direktör för tjänster för lägenhetsinnehav, Lantmäteriverket, tfn 040 710 8862, fornamn.efternamn@maanmittauslaitos.fi
 

Administration Lagstiftning Lantmäteri och geografisk information