Hoppa till innehåll
Media

Klimatmötet i Paris: Finland med i Frankrikes initiativ om större kolbindning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.12.2015 12.09
Pressmeddelande

Finland har undertecknat Frankrikes initiativ om större kolbindning i jordbruksmarken på klimatmötet i Paris. Enligt initiativet ska jordmånens lagrade kol växa med fyra promille varje år. Detta motsvarar hela världens årliga koldioxidutsläpp som orsakas av oss människor.

Målet med initiativet är att ta fram åtgärder som ökar mängden kol i marken och som på detta sätt är till nytta för jordbrukare. Det första steget går ut på att utveckla det internationella forskningssamarbetet kring kol som finns lagrad i jordmånen och öka samarbetet mellan intressentgrupperna.

Jordmånen är mycket viktig när man tänker på matsäkerheten och möjligheterna att motarbeta klimatförändringar.  Större mängder kol i jordmånen förbättrar åkrarnas produktivitet och förmågan att anpassa sig till föränderliga omständigheter samt motverkar klimatförändringar.

– Även Finland anser att det är viktigt att öka kolmängden i jordmånen. Åtgärder som bidrar till större kollager har en stor roll både i klimatprogrammet för lantbruket och i forskningsprogrammet för jordbrukets miljökonsekvenser, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Frankrikes initiativ lanserades officiellt i dag på klimatmötet i Paris. Initiativet ingår i Lima Paris Action Agenda som ordförandelandet för fjolårets klimatmöte Peru och ordförandelandet för i år Frankrike tillsammans med sekretariatet för FN:s klimatkonvention använder som ett verktyg för att introducera och bidra till globala klimatinitiativ.

Ytterligare information:
Jukka-Pekka Kataja, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 401
Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 346
fornamn.efternamn@mmm.fi

Frankrikes initiativ 
Klimatprogrammet för lantbruket

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Klimatförändring Mat och jordbruk Natur och klimat