Hoppa till innehåll
Media

Principbeslutet om ansvarsfull offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster godkänt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2016 14.14
Pressmeddelande

Enligt regeringens mål ska man i fortsättningen använda bara ansvarsfullt producerade produkter när det gäller offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Vid statliga livsmedelsupphandlingar ska man särskilt beakta goda odlingsmetoder med tanke på miljön, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerhet. I praktiken innebär detta att offentliga storkök använder mer inhemska råvaror.

Värdet på Finlands offentliga upphandlingar är sammanlagt 35 miljarder euro per år. Av denna summa upptar livsmedelsupphandlingarna 350 miljoner euro. Principbeslutet förväntas ha en stor betydelse för efterfrågan på inhemska produkter och tjänster.

– Vi förbinder oss att köpa mat med respekt för de regler som vi förutsätter att våra matproducenter ska följa. Offentliga upphandlingar skapar arbetstillfällen i regionerna och ökar skatteintäkterna. Även kommunerna och landskapen uppmuntras till att ta in dessa mål och principer i sina tjänste- eller upphandlingsstrategier, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Principbeslutet börjar gälla omgående. Beslutets effekter ser vi sen i nya upphandlingskontrakt.  Jord- och skogsbruksministeriet ska tillsammans med intressentgrupperna inleda arbetet med att utarbeta en handbok i enlighet med principbeslutet. Handboken som tas fram samtidigt med att den nya upphandlingslagen behandlas, är planerad att vara klar i höst. 

– Genom beslutet vill man också öka användningen av t.ex. ekologisk mjölk, salmonellafria ägg samt kött från grisar med knorren i behåll och fjäderfän som fått behålla näbben, säger minister Tiilikainen.

Principbeslutet är en del av regeringsprogrammets spetsprojekt som handlar om en lönsammare finländsk matproduktion och en bättre handelsbalans. Regeringen ska regelbundet följa upp utfallet av principbeslutet.

Mer information:
Jukka-Pekka Kataja, specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 409
fornamn.efternamn@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk Valtioneuvoston periaatepäätös