Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Flytt av renar mellan de nordiska länderna begränsas

Jord- och skogsbruksministeriet
1.11.2016 15.28
Pressmeddelande

På grund av fall av CWD (chronic wasting disease) hos hjortdjur i Norge ska flytt av renar och övriga hjortdjur begränsas mellan Finland, Norge och Sverige i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om skyddsåtgärder. Tills vidare är det dock möjligt att flytta slaktrenar mellan länderna.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning som tills vidare tillåter flytt av slaktrenar från Sverige och Norge till Finland börjar gälla den 7.11.2016. Att flytta slaktrenar anses inte vara förknippat med risk för spridning av CWD. Sjukdomen har inte annars heller påträffats i renskötselområden som skickar renar till slakt till Finland.  Finland får årligen 1 000 - 2 000 slaktrenar från Sverige. Tidigare har man i viss mån importerat slaktrenar också från Norge.  

Ytterligare tillåter Finland transport av norska renar via Finland till andra delar av Norge. 

Att på vårvintern flytta renar från Norge eller Sverige till Finland eller tvärtom för att tävla är inte längre möjligt. 

CWD hör till prionsjukdomar. Andra prionsjukdomar är BSE eller galna ko-sjukan hos nötkreatur och scrapie hos får och getter. CWD kan smitta till alla hjortdjur, men veterligen inte till husdjur. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har CWD aldrig smittat till människor.

Ytterligare information:
Seppo Kuosmanen, veterinäröverinspektör, tfn 0295 16 2278, e-post: [email protected] (flytt av renar)
Sirkka-Liisa Korpenfelt, specialforskare, tfn 050 351 0308, e-post: [email protected]

Kommissionens beslut om skyddsåtgärder
Jord- och skogsbruksministeriets förordning
Mer info om CWD

Djur och växter EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Vilt