Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Porojen siirtoja pohjoismaiden välillä rajoitetaan

Maa- ja metsätalousministeriö
1.11.2016 15.28
Tiedote

Norjassa todettujen hirvieläinten näivetystautitapausten (CWD-tauti) vuoksi porojen ja muiden hirvieläinten siirtoja Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä rajoitetaan Euroopan komission antamalla suojapäätöksellä. Suojapäätös antaa kuitenkin mahdollisuuden sallia toistaiseksi teurasporojen siirrot maiden välillä.

Teurasporojen siirrot Ruotsista ja Norjasta Suomeen toistaiseksi salliva maa- ja metsätalousministeriön asetus astuu voimaan 7.11.2016. Teurasporojen siirtoihin ei katsota liittyvän CWD-taudin leviämisen riskiä eikä CWD-tautia ole muutenkaan todettu sellaisilla poronhoitoalueilla, joista Suomeen siirretään poroja teurastettavaksi. Suomeen tuodaan vuosittain 1000 - 2000 poroa teurastettavaksi Ruotsista. Aiempina vuosina teurasporoja on tuotu jonkin verran myös Norjasta. 

Lisäksi Suomi sallii norjalaisten porojen kauttakuljetukset Suomen alueen kautta toisaalle Norjaan.

Kevättalvisiin porokilpailuihin ei enää saa siirtää poroja Norjasta tai Ruotsista Suomeen tai viedä suomalaisia poroja kilpailemaan Ruotsissa ja Norjassa.

CWD-tauti kuuluu prionitauteihin. Muita prionitauteja ovat nautaeläinten BSE eli hullun lehmän tauti sekä lampaiden ja vuohien scrapie. CWD-tauti voi tarttua kaikkiin hirvieläimiin, mutta tiettävästi tauti ei tartu muihin kotieläinlajeihin eikä CWD ole Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koskaan tarttunut ihmiseen.

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, puh. 0295 16 2278, sähköposti: [email protected] (porojen siirrot)
erikoistutkija Sirkka-Liisa Korpenfelt, puh. 050 3510308, sähköposti [email protected]

Komission suojapäätös
Maa- ja metsätalousministeriön asetus
Lisätietoa hirvieläinten näivetystaudista

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Kimmo Tiilikainen Riista