Hoppa till innehåll
Media

I renskötselområdet får fällas åtta järvar – målet är att minska skador på renar med hjälp av fallspecifika dispenser

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2017 11.14 | Publicerad på svenska 10.2.2017 kl. 12.11
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som tillåter en jaktkvot på åtta järvar i renskötselområdets norra och östra delar. Skadebaserade dispenser beviljas av Finlands viltcentral. Förordningen träder i kraft den 10 februari 2017. Varje licens övervägs från fall till fall och beviljas för jakt efter järvar som orsakat stora skador.

Järvjakten övervakas särskilt noggrant. Viltcentralen och polisen samt Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare ska informeras om hur många järvar som dödats. I vinter ska jakt- och fiskeövervakningen effektiviseras. Vid jakten ska fästas särskild vikt vid att man inte dödar honor som har ungar i boet eller som åtföljs av en unge som är yngre än ett år.  Informationen om fångade järvar, som registreras noga, kommer att inverka på beviljandet av senare licenser. 

År 2016 hade vi enligt Naturresursinstitutet ungefär 220 - 250 järvar i Finland. Omkring 100 av dessa djur rör sig i renskötselområdet. Den maximala jaktkvoten, dvs. åtta järvar, utgör 3,2 - 3,6 procent av Finlands hela järvpopulation och ca åtta procent av järvarna i renskötselområdet.  Kvoten, om den uppfylls, försämrar alltså inte järvens skyddsstatus, trots att järv förökar sig långsamt.

År 2016 rapporterades 2 794 järvdödade renar. Värdet av skador uppgick till 6,37 miljoner euro. Det går inte att i förväg bedöma absolut säkert hur dispenserna kommer att inverka på antalet skador eftersom de finns också andra faktorer som inverkar på skadorna, t.ex. snö- och väderförhållanden. En järv dödar kanske två renar i månaden. Att döda åtta järvar innebär, när man räknar på det här sättet, att man förhindrar 192 skador per år och sparar ca en halv miljon euro. 

I gynnsamma förhållanden kan en järv riva ett tiotal renar under en natt. Enligt en svensk-norsk undersökning kan järvarna döda t.o.m. 15 renar i månaden.* Dispenserna kan alltså ha större effekt än förväntat. 

Järvarna i norra Lappland hör till den skandinaviska populationen som år 2016 bestod av ca 716 – 1 072 järvar.  Av dessa lever 391 - 667 på den svenska sidan. Sverige och Norge eliminerar i synnerhet de järvar som orsakat stora skador för renskötseln och Norge reglerar järvpopulationen också genom jakt. Järvpopulationen i norra Lappland uppskattas ligga på en gynnsam skyddsnivå. I Finland har det skett ökning i populationen i synnerhet i östra Finland. 

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, överinspektör, jussi.laanikari(at)mmm.fi, tfn 0295 162 432
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, sami.niemi(at)mmm.fi, tfn 0295 162 391
Janne Pitkänen, överinspektör, janne.pitkanen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 338

Förordningen i Finlex

*Korrigerad, i originalversionen citerades forskningsresultatet fel (Enligt en svensk-norsk undersökning dödar järvarna ungefär 15 renar i månaden.)

Djur och växter Jakt