Hoppa till innehåll
Media

Strukturstöden för renhushållning och naturnäringar reformeras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2010 11.41
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag lämna ett förslag till riksdagen om reformen av strukturlagstiftningen som gäller renhushållning och naturnäringar. De gällande stöd som forstsatt ska ingå i den nya lagen är investerings- och startstöd samt stöden för bostadsbyggande och skuldsanering.

Renbeteslagen kan även i framtiden beviljas investeringsstöd, men i fortsättningen ska byggandet av nya slakthus eller utbyggnaden av gamla finansieras genom systemet med stöd för utveckling av landsbygden. Renbeteslagen föreslås få ett nytt stöd för underhåll av renstängsel. Även möjligheten att bygga stödjepunkter på statens mark och att använda statens marker hålls kvar, likaså forskningsfinansieringen.

Den nya lagen ska i huvudsak gälla primärproduktion. Lagstiftningen ska förtydligas så att stöd för annan företagsverksamhet och projektstöd kan beviljas endast med stöd av lagen om stöd för utveckling av landsbygden. Stödvillkoren ändras i regel inte. De regionala behoven ska beaktas mer än tidigare vid fördelning av stödet.

Det föreslås också en ny lag om ersättning för skador som drabbat renhushållningen. I lagen ingår också stödet för nödutfodring av renar.

Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral ska svara för införandet av stödsystemen.

Renskötsel idkas i renskötselområdet i Lappland och i vissa delar av Norra Österbotten och Kajanaland. Stöd för naturnäringarnas strukturella åtgärder kan beviljas i de kommuner som ligger i norra delen av Lapplands län. Antalet renägare uppgår till ca 4 600 och antalet livrenar till ca 196 500.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
lagstiftningsrådet Katriina Pessa, tfn 09 160 54298, 040 736 8247