Hyppää sisältöön
Media

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuet uudistuvat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.11.2010 11.41
Tiedote -

Valtioneuvosto päätti tänään esittää eduskunnalle porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukilainsäädännön uudistusta. Uuteen lakiin on tarkoitus sisällyttää nykyisistä tuista elinkeinonharjoittajien investointi-, aloitus-, asunnonrakentamis- ja velkajärjestelytuki.

Myös paliskuntien investointien tukemista jatkettaisiin, mutta uusien teurastamojen rakentamista tai entisten laajentamista tuettaisiin jatkossa maaseudun kehittämistuilla. Paliskuntien aitoja varten esitetään uutta kunnossapitotukea. Mahdollisuus rakentaa valtion maalle tukikohtia ja käyttää valtion maata säilyisi. Samoin tutkimusrahoitus säilyisi.

Uusi laki koskisi pääasiassa alkutuotantoa. Lainsäädäntöä selkeytettäisiin siten, että muun yritystoiminnan tukea ja hanketukea voisi saada vain maaseudun kehittämisestä annetun lain nojalla. Tuen ehdot säilyisivät pääosin nykyisen kaltaisina. Tuen kohdentamisessa otettaisiin nykyistä enemmän huomioon alueellisia tarpeita.

Samalla ehdotetaan uutta lakia porotaloutta kohdanneiden poikkeuksellisten tuhojen korvaamiseksi. Laki sisältäisi myös jo aikaisemmin käytössä olleen porojen hätäruokinnan tuen.

Tukijärjestelmien toimeenpano keskitettäisiin Lapin ELY-keskukseen.

Porotaloutta harjoitetaan poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella Lapin maakunnassa ja osassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntaa. Luontaiselinkeinojen rakennetoimenpiteitä tuetaan Lapin läänin pohjoisosan kunnissa. Poronomistajia on kaikkiaan noin 4 600. Eloporojen määrä on noin 196 500.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, p. 09 160 54298, 040 736 8247