Hoppa till innehåll
Media

Forskningsprojekt som bidrar till ren- och naturnäringar och utveckling av skoltområdet har valts

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2016 13.55
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriets anslag för att finansiera forskningsprojekt som främjar ren- och naturnäringar samt utveckling av skoltområdet uppgår i år till ca 350 000 euro. Projekten som pågår från ett till tre år finansieras ur Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera.

Efterlysningen av projekt hösten 2015 gav sammanlagt 18 projektförslag. Av dessa får fem projekt finansiering. Projekten gäller renarnas hälsa, samordning av användningen av naturresurser i renskötselområdet och inventering av lavbetesmarkerna i renskötselområdets norra del. Finansiering beviljas också för ett projekt som har målet att utveckla skoltområdet och ett projekt som ska förvalta laxbestånden i Tana älv. Projekten ger information som behövs till stöd när man tar beslut som rör förvaltningsområdet.

Projekten administreras av närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland

Hösten 2016 ska närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ta över administrationen av projekt som gäller Makeras ren- och naturnäringsforskning. Tiden för efterlysning av projekt ändras samtidigt från hösten till början av året. Hösten 2016 blir det ingen projektefterlysning, utan närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland ordnar antagligen efterlysningen i januari-februari 2017.

Administrationen av de projekt som nu inleds och pågår sköts av jord- och skogsbruksministeriet fram till projekttidens slut. Ansökningarna om fortsatt projekttid och utbetalningar samt slutrapporterna lämnas till ministeriet på samma sätt som tidigare.

Ytterligare information: 
Riitta Ukkonen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 427
Taina Hakala, ekonomiinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 461 (frågor som gäller utbetalningar)
Päivi Kainulainen, sakkunnig i rennäringsfrågor, närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 0295 037 038

Djur och växter Forskning och utveckling Landsbygd