Hyppää sisältöön
Media

Porotaloutta, luontaiselinkeinoja ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävät tutkimushankkeet valittu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2016 13.55
Uutinen

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa tänä vuonna porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa edistäviä tutkimushankkeita noin 350 000 eurolla. Yhdestä kolmeen vuotta kestävät hankkeet rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta.

Syksyllä 2015 järjestetyssä hankehaussa saatiin yhteensä 18 hanke-ehdotusta, joista viisi saa rahoituksen. Rahoitetut hankkeet kohdistuvat porojen terveyteen, luonnonvarojen käytön yhteensovittamiseen poronhoitoalueella sekä poronhoitoalueen pohjoisosan jäkälälaidunten inventointiin. Lisäksi rahoitetaan yhtä koltta-alueen kehittämiseen kohdistuvaa hanketta ja yhtä Tenon lohikantojen hoitoon liittyvää hanketta. Rahoitettavat hankkeet tuottavat hallinnonalaa koskevien päätösten tueksi tarvittavaa tietoa.

Hankehallinnointi Lapin ELY-keskukseen

Makeran porotalous- ja luontaiselinkeinotutkimuksen hankehallinnointi siirtyy Lapin ELY-keskukseen syksystä 2016 alkaen. Samalla hankkeiden hakuajankohta vaihtuu syksystä alkuvuoteen. Syksyllä 2016 ei järjestetä hankehakua, vaan ensimmäinen Lapin ELY-keskuksen toteuttama hankehaku järjestettäneen tammi–maaliskuussa 2017.

Nyt käynnistyvät ja meneillään olevat hankkeet hallinnoidaan hankkeiden loppuun saakka maa- ja metsätalousministeriössä. Rahoituksen saaneiden hankkeiden jatko- ja maksatushakemukset sekä loppuraportit toimitetaan ministeriöön entiseen tapaan.

Lisätietoa:
ylitarkastaja Riitta Ukkonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 427
taloustarkastaja Taina Hakala, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 461 (maksatukseen liittyvät asiat)
porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 038

Eläimet ja kasvit Maaseutu Tutkimus ja kehittäminen