Hoppa till innehåll
Media

Projektansökan öppnas: Jord- och skogsbruksministeriet utlyser projektfinansiering för främjande av vilthushållning och utveckling av nya finansieringsmodeller

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.7.2020 13.45

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar understöd för riksomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållning. Med understödet stöds i år i synnerhet projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar och projekt som anknyter till jord-och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt speciellt gällande utveckling av nya finansieringsmodeller. Övriga tyngdpunktsområden för understöden är projekt som verkställer den offentliga viltkoncernens strategi såsom genomförande av skötselplaner för olika viltarter, utveckling av metoderna för uppföljning av vattenfågelstammar på tillbakagång och projekt som stöder etik i jakt.

Projektfinansieringsansökan som  jord- och skogsbruksministeriet öppnar i dag indelas i tre teman.

Understöd för utveckling av nya finansieringsmodeller ska sökas senast den 28 augusti 2020

SOTKA-projektet som jord- och skogsbruksministeriet inledde vid ingången av 2020 syftar speciellt till att förbättra tillståndet hos hotade andfåglar. Vi söker en genomförare för den delen av SOTKA-projektet som gäller nya finansieringsmodeller. I SOTKA-projektet vill man ta fram och genomföra nya finansieringsmodeller för att restaurera viltets livsmiljöer. Målet är att skapa verksamhetsmodeller med hjälp av vilka man kan samla medel eller andra resurser från olika aktörer (t.ex. privatpersoner, företag, föreningar, andra sammanslutningar, markägare) och rikta dem vidare till åtgärder och projekt som förbättrar viltets livsmiljöer. Projektunderstöd kan beviljas till allmännyttiga samfund med rättshandlingsförmåga. Ansökningstiden är från 24 juli – till den 28 augusti 2020.

Sammanslagning av viltvårdsföreningar stöds med bidrag

Understöd för projekt för sammanslagning av jaktvårdsföreningar kan sökas av nya sammanslagna jaktvårdsföreningar som inlett sin verksamhet 2020 och föreningar som beslutat om sammanslagning 2020. Understöd kan beviljas både för etablering av verksamheten i en ny förening och för stärkande av ledningen av en ny förenings verksamhet med hjälp av nya verksamhetsmodeller. Ansökningstiden för understöd för sammanslagning av föreningar inleds den 24 juli 2020 och den är fortlöpande.                               

Stöd för verkställandet av den offentliga viltkoncernens strategi

Understöd kan också beviljas till andra projekt som verkställer den offentliga viltkoncernens strategi såsom genomförande av skötselplaner för olika viltarter, utveckling av metoderna för uppföljning av vattenfågelstammar på tillbakagång särskilt i norra Finland i områden med glest placerade räkningspunkter och projekt som stöder etik i jakt. Understöd som hör till denna grupp kan utöver jaktvårdsföreningar även beviljas andra allmännyttiga samfund samt forskningsinstitut. Ansökningstiden för understöden är från 24 juli – till den 18 september 2020.

Beslut om understöd fattas årligen

Med understöden som beviljas kan man stöda både ett- och fleråriga projekt. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock inte i detta skede förbinda sig till någon fortsatt finansiering, eftersom beslut om kommande års understöd alltid fattas årligen.

Närmare ansökningsanvisningar för understöden och ansökningsblanketter finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Ytterligare information:
Heidi Krüger, projektledare, tfn 02951 62072, fornamn.efternamn@mmm.fi