Hoppa till innehåll
Media

Promemorian om förordningen om stamvårdande jakt på varg uppdaterades

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.11.2021 10.57 | Publicerad på svenska 17.11.2021 kl. 13.53
Pressmeddelande
susi

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat promemorian om stamvårdande jakt på varg som är på remiss. Beräkningarna som promemorian baserade sig på var felaktiga på grund av Naturresursinstitutets programmeringsfel. Ministeriet har beslutat använda en annan modell för att fastställa referensvärdet för en gynnsam bevarandestatus för vargstammen.

Vid beredningen av förordningen har ministeriet använt Naturresursinstitutets halvtidsrapport om referensvärdesarbetet som blir klar hösten 2022. Programmeringsfelet har inte påverkat fastställandet av minsta livskraftiga population i referensvärdesarbetet. Därför beslutade jord- och skogsbruksministeriet att använda samma modell som Sverige har tillämpat för att fastställa en gynnsam skyddsnivå. Enligt den är den gynnsamma skyddsnivån två gånger den minsta livskraftiga populationen.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära bedömning är Finlands minsta livskraftiga population 14 vargflockar. I likhet med Sverige bedömer ministeriet att den gynnsamma bevarandestatusen i Finland är i så fall 28 flockar. I mars fanns det enligt Naturresursinstitutets bedömning 28 vargflockar och 20 revirmarkerande vargpar i Finland. Detta är den största vargstammen på över hundra år.

Den kvot på fyra flockar som ingår i förordningen kommer inte att göra det svårare att bevara den gynnsamma skyddsnivån, det vill säga att enligt ministeriet kan den stamvårdande jakten på varg fortfarande inledas vårvintern 2022.

Remisstiden förlängdes fram till den 8 december 2021. Den uppdaterade promemorian finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391 sami.niemi@gov.fi
 

Djur och växter Natur och klimat Vilt