Hyppää sisältöön
Media

Suden kannanhoidollisen metsästyksen asetusmuistiota korjattiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2021 10.57
Tiedote
susi

Maa- ja metsätalousministeriö korjasi lausunnoilla olevaa asetusmuistiota suden kannanhoidollisesta metsästyksestä. Muistion pohjana käytetyt laskelmat olivat virheelliset Luonnonvarakeskuksen ohjelmointivirheen vuoksi. Ministeriö on päättänyt hyödyntää susikannan suotuisan suojelutason viitearvon määrittelyyn toista mallia.

Maa- ja metsätalousministeriö on hyödyntänyt asetuksen valmistelussa Luonnonvarakeskuksen (Luke) väliraporttia viitearvotyöstä, joka valmistuu vuoden 2022 syksyllä. Ohjelmointivirhe ei vaikuttanut viitearvotyön pienimmän elinvoimaisen susikannan määrittelyyn. Sen vuoksi maa- ja metsätalousministeriö päätti hyödyntää samaa toimintamallia, jota Ruotsissa on sovellettu suotuisan suojelutason määrittelyyn. Sen perusteella susikannan suotuisa suojelutaso on kaksi kertaa pienin elinvoimainen populaatio.

Luken alustavan arvion mukaan Suomen pienin elinvoimainen populaatio on 14 susilaumaa. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi Ruotsin tavoin, että suotuisa suojelutaso olisi näin ollen Suomessa 28 laumaa. Suomen susikanta oli Luken kanta-arvion mukaan tämän vuoden maaliskuussa 28 susilaumaa, jonka lisäksi reviirin merkanneita susipareja oli 20. Tämä on suurin susikanta yli sataan vuoteen.

Asetuksessa esitetty kiintiö ja sen rajaus vain neljään laumaan ei tule heikentämään susikannan suotuisan suojelutason säilyttämistä eli suden kannanhoidollinen metsästys voidaan ministeriön mukaan edelleen käynnistää kevättalvena 2022.

Asetuksen lausuntoaikaa jatkettiin niin, että se päättyy 8.12.2021. Päivitetty asetusmuistio löytyy maa- ja metsätalousministeriön sivuilta osoitteesta mmm.fi/lausunnolla.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295162391, sami.niemi@gov.fi
 

Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Riista