Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om ursprungsmärkning av livsmedel till EU-kommissionen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2017 12.00 | Publicerad på svenska 3.11.2017 kl. 15.37
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att ange ursprunget för livsmedel har sänts till EU-kommissionen som förväntas komma med sitt utlåtande i början av år 2018. Om förordningen godkänns av kommissionen, måste restauranger i fortsättningen informera konsumenter tydligt och synligt om ursprungslandet för kött och fisk. Förordningen kommer antagligen att träda i kraft nästa vår, dock med iakttagande av övergångsperioden.

Undersökningarna har visat att även finländare är allt mer intresserade av matens ursprung. Vikten av uppgiften om ursprunget för kött och fisk har i synnerhet lyfts fram i undersökningarna. Förordningens syfte är att göra det lättare för konsumenter att få ursprungsinformation än tidigare.

– I somras började affärerna ge information om ursprunget för mejeri- och köttprodukter och nu är det restaurangernas tur. Konsumenter vill veta matens ursprung och vi måste göra det så lätt för dem att även de som är lite blygare kan utan att fråga välja vad de äter, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finland har i flera sammanhang i Europeiska unionens organ understrukit att kraven på ursprungsmärkning av livsmedel ska utvecklas vidare och att bestämmelser om ursprungsmärkning specifikt ska ingå i EU-lagstiftningen. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har Finland beslutat utfärda nationella förordningar.

För att förbättra konsumentinformationen har jord- och skogsbruksministeriet föreslagit en ändring i ministeriets förordning. För oförpackade livsmedel som på ett serveringsställe överlåts till en konsument ska alltså gälla att ursprunget för kött och fisk som använts som ingrediens i det måltid som serveras konsumenten, måste anges.

– Administrativt sett är ändringen lätt för restauranger. Det räcker med att informationen är synlig t.ex. på en krittavla eller en tablett. Även i dag måste servitörer kunna berätta ursprunget för kött eller fisk, påminner Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet.

Kravet på att ange ursprungsland gäller färskt, nedkylt eller nedfryst helt eller malet kött som serveringsstället använder som råvara. I praktiken ska serveringsstället ange köttets ursprung på det sättet förordningen kräver t.ex. när det gäller stek, biff, kalops, renskav, köttfärsbiff och -bullar och likaså när det gäller köttmakaronilåda eller broilerfrestelse. Bestämmelserna i förordningen omfattar nötkött, griskött, får- och getkött, fjäderfäkött, hästkött, renkött och kött från hägnat och frilevande vilt.

Kravet på ursprungsmärkning gäller också färska, nedkylda och nedfrysta fiskar, fiskfiléer och annat fiskkött när de används som ingrediens i de måltider som serveringsstället serverar. I fortsättningen ska alltså ursprunget för fisk som används som ingrediens i såväl laxsoppa, laxfrestelse, laxsmörgås som i sushi anges tydligt på serveringsställena. Förordningen gäller både fångad och odlad fisk. Kravet på ursprungsmärkning rör däremot inte skaldjur eller blötdjur.

För kött eller fisk har inte fastställts något kvantitativt kriterium, det vill säga att ursprungslandet för kött eller fisk som använts som ingrediens ska anges trots att livsmedlet endast ska innehålla en liten mängd kött eller fisk.
Förordningen som är under behandling i kommissionen ska inte gälla angivande av ursprungsland för kött- eller fiskprodukter som används i tillredning av mat. Dessa produkter lämnades bort från förordningen eftersom det antagligen är oskäligt svårt för livsmedelsföretagare att ange ursprungslandet för produkternas ingredienser. Kravet på att ange ursprungsland ska enligt planerna utvidgas i framtiden att också omfatta kött- och fiskprodukter.

Mer information:
Sebastian Hielm, livsmedelssäkerhetsdirektör, tfn 050 524 5761
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Jari Leppä Mat och jordbruk