Hoppa till innehåll
Media

Möjligheterna att utveckla tjänster och produkter kring vilt och jakt utreds

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2012 10.04
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har inlett ett forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om att utreda vilka tjänster och produkter det går att utveckla när det gäller jakt och vilt. Projektet utreder bl.a. betydelsen av jaktturismen med därtill hörande tjänster och produkter samt förutsättningarna för att stödja den ekonomiska tillväxten. Vidare ska projektet klarlägga vilka konsekvenser dessa kommer att ha för viltarterna, jakten och vilthushållningen i en vidare bemärkelse. Utredningarna ger vid handen att en turism som bygger på en ostörd natur är en av de snabbast växande näringarna. Vårt land är det mest glestbefolkade landet i EU, varför vi har utmärkta möjligheter att utveckla naturturismen. Att utveckla näringar som baserar sig på viltresurser medför också regionpolitiskt positiva effekter eftersom det skapar nya arbetstillfällen i de minst utvecklade områdena. Till exempel jaktturismens regionekonomiska effekter är betydande redan i dag. År 2008 uppgick licensjägarnas direktkonsumtion enligt grova uppskattningar till ca 15 miljoner euro i statsägda områden.

Forsknings- och utvecklingsprojektet hör ihop med genomförandet av naturresursstrategin som fastställts i regeringsprogrammet. Projektets mål är att utreda hur man med hjälp av jakt- och viltprodukter och -tjänster ska kunna bidra till naturresursstrategins mål om nya åtgärder som siktar till innovativa lösningar att använda naturresurser på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, vilket igen stödjer den ekonomiska tillväxten.

Till styrgruppens ordförande har kallats AFD, minister Kalevi Hemilä. De övriga medlemmarna är ordförande, bergsrådet Jukka Härmälä, Natur- och viltvårdsstiftelsen, styrelseordförande Antti Herlin, Kone Oyj, biträdande avdelningschef Christian Krogell och konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, jord- och skogsbruksministeriet, vildmarkschef Jukka Bisi och överinspektör Ahti Putaala, Forststyrelsen, kunddirektör Asmo Honkanen och specialforskare Juha Tiainen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, direktör Reijo Orava och fältchef Ilkka Ala-Ajos, Finlands viltcentral, direktör, professor Sami Kurki och projektchef Anne Matilainen, Ruraliainstitutet vid Helsingfors universitet, direktör Minna-Mari Kaila och jurist Vesa Malila, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund, ordförande Lauri Kontro och utbildningschef Ere Grenfors, Finlands jägarförbund, ordförande Niko Hytönen och Tiina Eklund, Suomen Ammattiriistanhoitajat r.y.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef Christian Krogell, tfn 09 160 533 73, 040 735 3173

Jari Koskinen