Hyppää sisältöön
Media

Riistaan ja metsästykseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden kehittämismahdoll

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2012 10.04
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt tutkimus- ja kehittämishankkeen, jossa selvitetään, miten metsästykseen ja riistaan liittyviä palveluita ja tuotteita voitaisiin kehittää Suomessa. Hankkeessa selvitetään mm. metsästysmatkailun sekä muuhun riistaan liittyvien palveluiden ja tuotteiden merkitystä ja mahdollisuuksia tukea talouskasvua sekä arvioidaan mitä vaikutuksia näillä olisi riistalajeihin, metsästykseen sekä riistatalouteen laajemmin.

Selvitysten mukaan alkuperäiseen luontoon perustuva matkailu on yksi nopeimmin kasvavista elinkeinoista. EU:n harvimmin asuttuna maana Suomella on erityisiä mahdollisuuksia luontomatkailun kehittämisessä. Riistaluonnonvaraan perustuvien elinkeinojen kehittämisellä on myös aluepoliittisesti positiivisia vaikutuksia, koska se luo työtilaisuuksia vähiten kehittyneille alueille. Esimerkiksi metsästysmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset ovat nykyiselläänkin merkittävät. Pelkästään vapaan metsästysoikeuden alueella käyneiden lupametsästäjien suoran kulutuksen voidaan karkeasti arvioida olleen noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Nyt käynnistyvä tutkimus- ja kehittämishanke liittyy hallitusohjelmassa vahvistetun luonnonvarastrategian edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten riistaan ja metsästykseen liittyvillä palveluilla ja tuotteilla voisi osaltaan edistää luonnonvarastrategiassa asetettuja tavoitteita löytää uudenlaisia toimenpiteitä, joilla haetaan innovatiivisia ratkaisuja luonnonvarojen kestävän ja vastuullisen käytön edistämiseksi tukemaan talouskasvua.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu MMT, ministeri Kalevi Hemilä. Ohjausryhmän muita jäseniä ovat: Luonnon- ja riistanhoitosäätiöstä säätiön puheenjohtaja, vuorineuvos Jukka Härmälä sekä hallituksen puheenjohtaja, Kone Oyj, Antti Herlin; maa- ja metsätalousministeriöstä apulaisosastopäällikkö Christian Krogell sekä neuvotteleva virkamies Sami Niemi; Metsähallituksesta erätalouspäällikkö Jukka Bisi sekä Ylitarkastaja Ahti Putaala; Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta asiakkuusjohtaja Asmo Honkanen sekä erikoistutkija Juha Tiainen; Suomen Riistakeskuksesta johtaja Reijo Orava sekä kenttäpäällikkö Ilkka Ala-Ajos; Helsingin Yliopiston Ruralia-Instituutista johtaja, professori Sami Kurki sekä projektipäällikkö Anne Matilainen; Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitosta johtaja Minna-Mari Kaila sekä lakimies Vesa Malila; Suomen Metsästäjäliitosta puheenjohtaja Lauri Kontro sekä koulutuspäällikkö Ere Grenfors; ja Suomen Ammattiriistanhoitajat r.y.:stä puheenjohtaja Niko Hytönen sekä Tiina Eklund.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, p. (09) 160 53373, 040 735 3173

Jari Koskinen