Hoppa till innehåll
Media

Färre skador av vilt som mål

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.7.2009 13.15
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har fattat beslut om de övre gränserna för jaktlicensbelagd jakt efter säl, björn och visst annat villebråd för jaktsäsongen 1.8.2009 - 31.7.2010. Jakt på gråsäl är fortsatt tillåten inom alla de jaktvårdsdistriktsområden som gränsar till havskusten. Totalt får högst 1 050 gråsälar fällas där. Antalet är avsevärt större än i fjol vilket beror på att beståndet har växt i storlek och skadorna ökat väldigt. Jakt på östersjövikare tillåts ej tills vidare.

EU har nyss antagit en förordning om handel med sälprodukter men förordningen sätter inte några restriktioner på jakt efter säl. Även i Finland och Sverige fångade havssälar får enligt förvaltningsplanen för sälar utnyttjas för i förordningen ingår bestämmelser om undantag.

Man får också fälla fler björnar än i fjol, dvs. 139 björnar i hela landet under denna jaktsäsong. Antalet fördelas enligt region på följande sätt: i Norra Finland högst 57, i Östra Finland högst 79 och i Västra Finland högst tre björnar. Jakten koncentreras på renskötselområdet för att minska skador.

Vargar får man fälla högst 32 enligt följande: i Norra Finland högst 15, i Östra Finland högst 12 och i Västra Finland högst fem. Jaktlicenserna ska beviljas för jakt på sådana vargar som vållar skada eller hot. Jaktvårdsdistriktet ska från fall till fall utreda att de föreskrivna förutsättningarna för beviljande av jaktlicens uppfylls.

I detta skede är det tillåtet att fälla 20 lodjur. Detta gäller endast de licenser som beviljas för att förebygga speciellt stora skador. Ministeriet tar upp frågan till behandling igen på hösten efter att ha fått Vilt- och fiskeriinstitutets närmare utlåtande. Då först fastställer ministeriet de s.k. stamförvaltningsmässiga licenserna som beviljas utifrån förvaltningsplanen för lodjur.

Jakt på utter tillåts endast i det fallet att jakten förhindrar speciellt stora skador på fisk- eller kräftodling i anläggningar. På samma sätt som i fjol kan 55 licenser beviljas för jakt på utter. I naturvattnen är utterjakt fortsatt förbjuden.

Inom Satakuntas jaktvårdsdistriktsområde får fällas högst 250 individer av europeisk bäver. I övriga områden kan jaktlicens beviljas endast för att förhindra betydande skada om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi, tfn 0400 238 505

Sirkka-Liisa Anttila