Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jaktvårdsföreningarna har aktiverat sig – mer anslag och stöd till frivilliga sammanslagningar

Jord- och skogsbruksministeriet
14.2.2020 8.02 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 12.50
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet har anvisat Finlands viltcentral ett anslag på närmare 2,6 miljoner euro för statsunderstöd till jaktvårdsföreningar 2020. Anslaget är 10,5 procent större än året innan. Finlands viltcentral delar ut statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna på basis av hur aktivt de bedriver sin verksamhet.

Fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna sågs över 2018. Målet var att rikta understödet på basis av verksamhetens resultat i syfte att uppmuntra jaktvårdsföreningarna att öka sin verksamhet på lokal nivå.

De nya fördelningsgrunderna har tagits i bruk stegvis. Övergångsperioden går ut i år, och understödet fördelas på helt nya grunder. 35 procent av statsunderstödet fördelas i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal och resten på basis av nyckeltal som beskriver verksamhetens resultat.

Jaktvårdsföreningarna ordnar bland annat utbildningar som förbereder för jägarexamen och utbildningar för jaktledare för jakt på hjortdjur. Dessutom övervakar föreningarna jakten och främjar viltinventeringar.

Fler utbildningar och viltinventeringar till följd av de nya fördelningsgrunderna

Jaktvårdsföreningarna har nu rapporterat nyckeltalen för sin verksamhet 2018 och 2019 i enlighet med de nya fördelningsgrunderna. Jord- och skogsbruksministeriet har granskat jaktvårdsföreningarnas rapporter om verksamhetens resultat och hur resultaten har utvecklats mellan 2018 och 2019.

År 2019 ordnades det hela 40 procent fler kurser som förbereder för jägarexamen än år 2018 (sammanlagt 451 kurser). För skolor, läroanstalter och andra ungdomsgrupper ordnades 26 procent fler informationstillfällen (sammanlagt 978 informationstillfällen). Antalet tillsynsåtgärder (1 359) och antalet övriga utbildningar (1 679) förblev i stort sett oförändrade.

Viltinventeringarna verkar ha ökat avsevärt till följd av reformen. I synnerhet antalet beräkningspunkter för inventering av vattenfåglar mer än fördubblades till 1 230 (från 569). Antalet aktiva rovdjurskontaktpersoner ökade med cirka 3 procent (sammanlagt 2 153 kontaktpersoner).

Det är klart att en del av jaktvårdsföreningarna är mindre aktiva och att deras finansiering kommer att minska till följd av de nya fördelningsgrunderna. Understödet till en enskild jaktvårdsförening kan dock inte minska med mer än 20 procent per år.

Frivilliga sammanslagningar har kommit igång

Jaktvårdsföreningarna stöds och sporras till frivilliga sammanslagningar. Sammanslagningarna gör det möjligt för jaktvårdsföreningarna, där verksamheten till stor del sköts som frivilligarbete, att skifta fokus från administrativt arbete till praktisk verksamhet, bland annat utbildningar och viltinventeringar.

Vid ingången av året slogs 18 jaktvårdsföreningar samman till sex större föreningar. Det finns sammanlagt 282 jaktvårdsföreningar i Finland.

”Projektet Virtaa vapaaehtoiseen yhdistymiseen, som Finlands viltcentral genomförde 2018 och 2019, lyckades till och med över förväntan”, säger Janne Pitkänen, som är specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

I Västra Nyland genomfördes en synnerligen omfattande sammanslagning, då rentav sju små jaktvårdsföreningar slogs samman till en enda stor förening, Västra Nylands jaktvårdsförening.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar ett tidsbundet specialunderstöd för stödjande av de nya sammanslagna jaktvårdsföreningarnas verksamhet och stärkande av verksamhetsstyrningen. Med hjälp av specialunderstödet har Västra Nylands jaktvårdsförening kunnat anställa en verksamhetsledare med uppgiften som huvudsyssla för att utveckla verksamheten.

Frivilliga sammanslagningar av jaktvårdsföreningar (1.1.2020):

Hangöudd, Ingå-Snappertuna, Karis, Pojo, Sjundeå, Ekenäs och Tenala bildar Västra Nylands jaktvårdsförening

Nurmes och Valtimo bildar jaktvårdsföreningen Ylä-Karjala

Tavastehus och Renko bildar Renkonejdens jaktvårdsförening

Tammerfors och Teisko bildar Tammerfors jaktvårdsförening

Halsua, Veteli och Kaustby bildar Perhojokidalens jaktvårdsförening

Heinävesi och Kangaslampi bildar jaktvårdsföreningen Etelä-Soisalo (redan fr.o.m. 1.1.2019)

Mer information:
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 338, [email protected]

Länkar:
Tidningen Jägaren: I Västra Nyland tror man på samarbete