Hoppa till innehåll
Media

Risto Artjoki i livsmedelsavdelningens ledning vid jord- och skogsbruksminister

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2014 13.01
Pressmeddelande -

Regeringen har idag utnämnt AFM, agronom Risto Artjoki till avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning under tiden1.12.2014-30.11.2021.

Artjoki har arbetat som statssekreterare vid jord- och skogsbruksministeriet fr.o.m. år 2011. Före det arbetade han i Bryssel i kabinettet för kommissionär Olli Rehn, som administrativ tjänsteman vid Europeiska kommissionen i generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling och som specialsakkunnig inom lantbruksärenden i Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen. Vid Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK har Artjoki arbetat som direktör i Finlands byrå för jordbruk och andelslag i Bryssel och som direktör för EU ärenden samt som administrativ ombudsman för arbets- och utbildningsörenden och som sekreterare för internationella ärenden.

- Artjoki har en lång och mångsidig erfarenhet av att påverka i olika samhälleliga frågor och EU-frågor i sitt arbete inom EU. Som statssekreterare har han även vidare utvecklat dessa kunskaper. Han har en mångsidig förtrogenhet med livsmedelsavdelninges verksamhetsfält som en del av jord- och skogsbruksministeriet, statsrådet och EU ärenden, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Artjokis företrädare avdelningschef Heimo Hanhilahti skall bli pensionerad i början av december.

Tilläggsuppgifter i jord- och skogsbruksministeriet
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254
förnamn.släktnamn@mmm.fi

Petteri Orpo