Hoppa till innehåll
Media

Mathantverkare samlas i Ekenäs i oktober

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2016 11.41
Nyhet
Bild: Riitta Supperi / Keksi / Team Finland

De första öppna finländska mästerskapen i Mathantverk arrangeras 10-13 oktober i Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs, Raseborg. Tävlingen är öppen för nordiska deltagare och har förutom mathantverkare från Finland lockat även deltagare från Sverige. Sammanlagt tävlar omkring 60 företag med 150 produkter i nio olika kategorier. I samband med tävlingen arrangeras en mängd aktuella seminarier och företagsbesök, som är öppna för alla matintresserade och aktörer inom matbranschen.

– Seminarierna, kvällstillställningar och företagsbesöken är en viktig del av tävlingen och erbjuder möjligheter till nätverkande, säger Seija Ahonen-Siivola från jord- och skogsbruksministeriet. 

Ahonen-Siivola lyfter under seminariet tillsammans med representanter från Nordiska ministerrådet upp det gemensamma nordiska branding-arbetet inom projektet Ny Nordisk Mat.

Under seminariedagarna behandlas bland annat den nordiska matkulturen och det nordiska skärgårdssamarbetet, matlagning med mikroorganismer och gårdsvinets historia i Finland och framtidsutsikterna för produktionen. Företagarna får tips om bland annat marknadsföring och innovativa förpackningar. 

Tävlingen kulminerar i festmiddagen på onsdag kväll 12 oktober i Fiskars Bruk, då de vinnande produkterna presenteras och premieras. 

Anmälningar till seminariet, företagsbesök och kvällstillställningar tas emot fram till 30 september på Novias webbplats.

FM i Mathantverk arrangeras i samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, Yrkeshögskolan Novia och projektet Kustens Mat. Tävlingen är en del av det program som Finland arrangerar under sitt ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet. Projektet förordas finansiering via Programmet för utvecklande av landsbygden i Fastlandsfinland.

Mer information:
Seija Ahonen-Siivola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 173, fornamn.efternamn@mmm.fi (mattemat under ordförandeskapet)
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 799 8406, fornamn.efternamn@novia.fi (seminarieprogram)
Mona Salama, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 987 4349, fornamn.efternamn@novia.fi (kommunikation)

EU och internationella frågor Mat och jordbruk