Hoppa till innehåll
Media

Livsmedelssystemets framtidsbild väckte ett livligt utbyte av tankar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2020 17.32
Nyhet

Hur ser livsmedelssystemets omvärld ut om tio år? Det gemensamma matbordet, som består av yrkespersoner inom livsmedelsbranschen och experter utanför kedjan, sammanträdde de 26 februari under ledning av bergsrådet Reijo Karhinen för att fastställa en gemensam framtidsbild.

På mötet var diskussionen livlig. Resultaten av den sammanställs till en gemensam syn på livsmedelssystemets framtidsbild 2030. Arbetet slutförs vid mötet i slutet av april, varefter diskussionsforumet ska fastställa en vision och skapa en strategi för att uppnå den.

I början av mötet hördes jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs aktuella översikt över livsmedelssektorns nuläge.

– En framtidsdebatt om livsmedelssystemet är nu ytterst viktig. I samband med klimatdiskussionen måste vi komma ihåg att vi behöver mer mat globalt, att jordbruket i Finland har både hos oss, i EU och i globala sammanhang fått en avgörande roll, även i framtiden, påpekade minister Leppä.

– Vi måste producera mat på ett ansvarsfullt sätt, men kravet på ansvar måste beaktas i EU:s finansiering. Vi är fullständigt eniga om det här i Finland, berättade ministern och hänvisade till förhandlingarna om EU:s budget.

– Diskussionen om mat är nu koldioxidfixerad och präglad av oro. Matglädje är någonting som  vi igen måste få med i diskussionen, sade ministern.

Diskussionen om framtidsbilden inleddes av agronomie- och forstdoktor, forskaren Kaisa Karttunen. Hon berättade om livsmedelssystemets omvärld ur perspektivet för de drivkrafter, funktioner och aktörer som påverkar den och lade fram en syn på förändringarna i omvärlden.

Det gemensamma matbordet har utnämnts för Sanna Marins regeringsperiod och dess arbete baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans, även konsumenternas, gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång.

Till det gemensamma matbordet har valts medlemmar som utöver det praktiska perspektivet till livsmedelskedjans verksamhet har en stark ekonomisk kompetens, framåtblickande angreppssätt samt erfarenhet av att bygga upp varumärken.

Det gemensamma matbordets medlemmar:

Reijo Karhinen, ordförande
Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister, 1 vice ordförande
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, 2 vice ordförande

Övriga medlemmar:

Henri Alen, köksmästare
Tommi Hasu, lantbruksföretagare
Mari Heikkilä, chef för marknadsföringskommunikation
Taavi Heikkilä, generaldirektör
Mikko Helander, generaldirektör
Annikka Hurme, verkställande direktör
Kaisa Karttunen, forskare, agronomie- och forstdoktor
Anne Korkiakoski, styrelseproffs
Johanna Mäkelä, dekanus
Seppo Paavola, styrelseordförande
Juha Salin, lantbruksföretagare
Johanna Smith, grönsaksodlare
Tiina Varho-Lankinen, lantbruksföretagare
Eerikki Viljanen, lantbruksföretagare
Christoph Vitzthum, koncerndirektör

Mat och jordbruk