Hoppa till innehåll
Media

En förordning om understöd för livsmedelskedjans verksamhet antogs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.8.2014 9.45
Pressmeddelande -

Regeringen antog i dag en förordning om statsunderstöd för att främja livsmedelskedjans verksamhet.

Förordningen förenar de tidigare separata förordningarna om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter och utveckling av kvalitetssystem för livsmedelsekonomi.

– Nu har vi en tydlig uppsättning projekt kring livsmedelskedjan som både projektdeltagare och myndigheter har nytta av. Kommande projekt kan handla om utveckling, information och säljfrämjande åtgärder på många olika sätt, vilket ger bättre resultat. Även myndighetsarbetet som projekten kräver blir effektivare, säger konsultativa tjänstemannen Anna-Leena Miettinen vid jord- och skogsbruksministeriet.

De myndighetsuppgifter som gäller att söka, bevilja och betala ut understöd övergår till Landsbygdsverket och understödsprocenten blir lika stor, dvs. 80 procent av godtagbara kostnader. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer prioriteringarna vid ansökan och godtagbara projekt

I praktiken går understödssystemet ut på att företag och sammanslutningar använder understödet för att genomföra sådana projekt som gagnar konsumenter, jordbrukare eller andra målgrupper. Det gäller en understödsform som tillämpats under hela den tid som Finland har varit EU-medlem. Ansökningstiden för statsunderstöd pågår fram till den 8 september.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Anna-Leena Miettinen, tfn 0295 16 2409
förnamn.efternamn@mmm.fi

På nätet:
http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/Sidor/livsmedelskedja.aspx