Hoppa till innehåll
Media

Skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar samlas i Koli den 6 – 7 juni

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2016 10.53
Nyhet

Skärgårdsdelegationen, Lieksa stad och landskapsförbundet i Norra Karelen ordnar ett landsomfattande seminarium kring skärgårds-, kust- och insjöfrågor i Koli i Lieksa den 6 – 7 juni 2016. På seminariet diskuteras skärgårds-, vattenområdes- och kommunalpolitiska frågor, fritidsboende samt fisk som mat, upplevelse och yrke. Vid seminariet diskuteras också vilka möjligheter skärgårds- och vattenområdena har för att integrera invandare.

På måndagen ska en panel bestående av partirepresentanter diskutera skärgårds- och vattenområdenas utveckling under denna valperiod. Deltagarna är riksdagsledamöterna Hanna Kosonen (cent), Kaj Turunen (saf), Eero Lehti (saml), Krista Mikkonen (gröna), Sari Essayah (kd), partidistriktets ordförande Teemu Hirvonen (sd) samt representanterna för vänsterförbundet och svenska folkpartiet.  

Även landskapsförbundets ordförande Seppo Eskelinen, Norra Karelens tf. landskapsdirektör Risto Poutanen och fullmäktigeordföranden för Lieksa stad Ari Marjeta talar vid seminariet på måndagen. Seminariets ordförande är Lieksa stads stadsdirektör Jarkko Määttänen, skärgårdsdelegationens ordförande Hanna Kosonen och vice ordförande Kaj Turunen.

På kvällstillställningen med Lieksa stad och landskapsförbundet för Norra Karelen som värdar håller jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen ett anförande.

Det landsomfattande seminariet ordnas nu för 26 gången

Seminariet för skärgårds-, kust- och insjöfrågor ordnas årligen i de olika landskapen. I årets seminarium deltar ca 150 personer från kommuner, landskap, öar, statliga ämbetsverk och organisationer i olika delar av landet. Det är andra gången som seminariet ordnas i Koli.

Vi har 76 000 öar, 56 000 insjöar och 52 000 kvadratkilometer havsyta i Finland. Antalet skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdelar, som regeringen fastställer, är sammanlagt 48. Hälften av dessa ligger i inre delar av Finland och hälften vid havskusten. Förutom de här finns det öar, havsområden eller vattenområden i alla andra kommuner.

Antalet permanent bosatta öar som saknar fast vägförbindelse är över 550 och antalet deltidsbosatta öar 19 600. Därtill har vi ett stort antal skärgårdsområden med fast vägförbindelse och skärgårdspräglade av vattendrag splittrade områden.

Seminarieprogrammet och annat skärgårdspolitiskt material finns på www.mmm.fi/skargad.

Info till medier: Representanter för medierna är välkomna till en presskonferens och på lunch måndagen den 6 juni 2016 kl. 12 – 13 i Ukko på Sokos Hotel Koli, Yläkolintie 39, Koli, Lieksa. Anmälningarna till Sirpa Mäkelä, tfn 0295 162 460 eller fornamn.efternamn@mmm.fi.

Ytterligare information:
Jorma Leppänen, skärgårdsdelegationens generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn  040 074 4900
Johanna Tähkiö, stadskamrer, Lieksa stad, tfn 040 104 4020
Seppo Tiainen, kommunutvecklingschef, Norra Karelens förbund, tfn 0400 529 480