Hoppa till innehåll
Media

Redogörelse ger riktlinjer för framtidens livsmedelspolitik

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2010 9.53
Pressmeddelande -

Regeringen överlämnar i dag en redogörelse för livsmedelspolitik till riksdagen. Enligt regeringen är det viktigt att hela livsmedelskedjans lönsamhet och konkurrenskraft tryggas i en ny omvärld av klimatförändringar och en global konkurrens.

Man vill skapa ett spårbarhets- och ansvarssystem inom den finska livsmedelskedjan. Enligt regeringens förslag ska konsumentorienterade innovationer, forskning och utveckling samt tillämpning av forskningsrön stödjas. Till utveckling av livsmedelsforskningen vill man bidra genom nätverk. Speciellt vill man stödja samarbetet mellan små och medelstora företag.

Regeringen betonar i redogörelsen att den offentliga sektorns kompetens kring upphandlingar av livsmedel och resurser måste säkerställas. Man vill främja kostfostran, hälsofrämjande kostvanor samt ekologiskt och närproducerad mat.

Målet är också ett bättre samarbete mellan ministerierna kring livsmedelspolitik. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för koordinationen inom statsförvaltningen tillsammans med andra ministerier.

I november 2009 tillsatte statsrådets kansli en ledningsgrupp för att arbeta fram en nationell livsmedelsstrategi. Redogörelsen för livsmedelspolitik bottnar i denna strategi.

Strategin, som blev klar i juni 2010, presenterar en framtidsvision för morgondagens mat. För att omsätta strategin i praktiken behövs det konsumentorientering, gemensamma beslut om att livsmedelssektorn blir en tillväxtbransch, ökad uppskattning av mat och producenter samt en ny administrationsmodell för livsmedelspolitiken och livsmedelsfrågor.

I redogörelsen ingår 50 åtgärder som man tänker vidta för att uppnå livsmedelsstrategins mål inom de närmaste åren. Om finansieringen fattas beslut senare i samband med statens rambesluts- och budgetprocesser.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Minna-Mari Kaila, tfn 09 160 53323, 040 775 6060
överinspektör Hanna Mattila, tfn 09 160 52392, 040 350 1116

Redogörelsen, livsmedelsstrategin och strategins promemoria kan läsas på ministeriets webbplats www.mmm.fi/ruokastrategia.