Hyppää sisältöön
Media

Selonteko linjaa tulevaa ruokapolitiikkaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2010 9.53
Tiedote -

Hallitus antoi tänään eduskunnalle selonteon ruokapolitiikasta. Hallitus pitää tärkeänä sitä, että koko suomalaisen ruokaketjun kannattavuus ja kilpailukyky turvataan ilmastonmuutoksen ja globaalin kilpailun tuomassa uudessa toimintaympäristössä.

Suomalaiseen ruokaketjuun halutaan luoda varmistettu jäljitettävyys- ja vastuullisuusjärjestelmä. Hallitus esittää, että tuetaan ruokaketjun kuluttajalähtöistä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita sekä tutkimustietojen käytäntöön soveltamista. Elintarviketutkimuksen kehitystä halutaan edistää kannustamalla verkottumista. Erityisesti aiotaan tukea pienten ja keskisuurten yritysten yhteistyötä.

Hallitus korostaa selonteossa, että julkisen sektorin ruokahankintaosaaminen ja ruokahankintojen riittävät resurssit pitää varmistaa. Ruokakasvatusta, terveyttä edistäviä ruokavalintoja sekä luomu- ja lähiruokaa halutaan edistää.

Ministeriöiden välistä yhteistyötä ruokapolitiikassa aiotaan parantaa. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa ruoka-alan koordinaatiosta valtionhallinnossa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Ruokaselonteko pohjautuu kansallisen ruokastrategian esitykseen. Valtioneuvoston kanslia asetti marraskuussa 2009 johtoryhmän valmistelemaan kansallista ruokastrategiaa.

Kesäkuussa 2010 valmistuneessa esityksessä linjattiin tulevaisuuden visio huomisen ruoasta. Esityksen mukaan strategian toteutumiseksi tarvitaan kuluttajalähtöisyyttä, yhteistä päätöstä tehdä ruoka-alasta kasvun ala, ruoan ja ruoan tekijöiden arvostuksen lisäämistä sekä uutta ruokapolitiikan ja ruoka-asioiden hallintomallia.

Selonteossa on listattu noin 50 toimenpidettä, joiden avulla toteutetaan ruokastrategian tavoitteita lähivuosina. Toteutuksen rahoitustarpeista päätetään myöhemmin valtiontalouden kehyspäätös- ja talousarvioprosesseissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, p. (09) 160 53323, 040 775 6060
ylitarkastaja Hanna Mattila, p. (09) 160 52392, 040 350 1116

Selonteko sekä ruokastrategia ja sen taustamuistio löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta www.mmm.fi/ruokastrategia