Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningen om produktion och export av förpackat vatten klar

Jord- och skogsbruksministeriet
15.4.2020 9.21 | Publicerad på svenska 20.4.2020 kl. 15.13
Nyhet

Finland importer 20 gånger mer förpackat vatten än exporterar. Samtidigt ökar marknaden för och försäljningen av förpackat vatten i världen. Vilka är de finländska företagens utmaningar och möjligheter att få en del av denna växande marknad? Detta diskuterades på ett möte som jord- och skogsbruksministeriet hade ordnat för intressegrupper.

Är det möjligt att ersätta utländskt förpackat vatten med inhemskt vatten? Hur ska man förhålla sig till sektorns negativa konsekvenser som noterats ute i världen?

Det har gjorts en utredning om läget och utmaningarna inom den finländska flaskvattenproduktionen och -exporten. Utredningen diskuterades på ett distansmöte den 20 mars. På mötet deltog företrädare för intressegrupper och offentliga aktörer inom branschen som intervjuats för utredningen.

Enligt mötets beslut ska det utredas möjligheten att bilda ett kluster för förpackat vatten som systematiskt ska främja branschaktörernas gemensamma mål.

Utredningsrapporten, anförandena som kompletterar lägesbilden samt en sammanfattning av mötet kan läsas på:
Rapport (på finska): Produktion och utmaningar i fråga om förpackat vatten - centrala aktörer och exportläge 22.2.2020 
Presentation: Produktion och utmaningar i fråga om förpackat vatten - centrala aktörer och exportläge 20.3.2020
Anförande: Food from Finland - Global water market, Esa Wrang, Business Finland 20.3.2020
Anförande: Vellamo, Petteri Ahonen, Ice Age Water Oy 20.3.2020
Anförande: Arto-Oskar Reunanen, Northlanders Oy (får inte publiceras)
Sammanfattning av intressegruppsmötet 20.3.2020

Ytterligare upplysningar:
Olli-Matti Verta, ledande sakkunnig i vattenfrågor, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 123, [email protected]