Hoppa till innehåll
Media

Begränsningarna för att hålla svin utomhus börjar gälla 1.6.2018 - kraven på elstängsel ska ändras av säkerhetsskäl

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2018 11.47
Pressmeddelande

Från början av juni 2018 ska svin som vistas utomhus skyddas mot afrikansk svinpest, som sprids i Europa, med ett stadigt stängsel. Afrikansk svinpest har aldrig förekommit i Finland. Bestämmelser om kraven på skydd finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur. Till ett elstängsel som används för att skydda svin ska det med avvikelse från bestämmelserna kopplas bara ett elstängselaggregat.

Det elstängsel som installeras runt ett stängsel i utehägn för svin uppfyller inte säkerhetskraven enligt den europeiska säkerhetsstandarden för elstängselaggregat. Ett elstängsel med två elstängselaggregat som installeras enligt kraven i förordningen kan orsaka en risksituation om man samtidigt rör trådarna både på insidan och på utsidan av stängslet.

Elstängsel som installeras på in- och utsidan av ett stängsel i utehägn ska kopplas till bara ett enda elstängselaggregat. Kopplingen av elstängselaggregat till de redan installerade elstängslen ska ändras omedelbart för att eliminera säkerhetsrisken.
 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning och kraven på stängsel är ännu inte i kraft utan börjar gälla den 1 juni 2018, i landskapet Åland den 1 januari 2019. Förordningens bestämmelser är alltså för närvarande inget hinder för att koppla elstängselaggregat till elstängsel avvikande från bestämmelserna. 

Bestämmelserna om kraven på elstängsel ska ändras så fort som möjligt. Likaså ska motsvarande tekniska bestämmelser om kraven på elstängesel i statsrådets förordning om understöd för byggande av stängsel i utehägn för svin i syfte att förhindra spridning av afrikansk svinpest ändras.

Mer information om statsstödet:
Esko Juvonen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 271, esko.juvonen@mmm.fi
Aulis Kuusela, specialsakkunnig, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2412, aulis.kuusela@mavi.fi

Mer information om att skydda svin för afrikansk svinpest:
Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 385, katri.levonen@mmm.fi
Miia Kauremaa, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Administration Djur och växter