Hoppa till innehåll
Media

Trålning av strömming och vassbuk börjar i Finska viken och Östersjöns centralba

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2014 13.36
Pressmeddelande -

Regeringen utfärdade i dag en förordning om nationella fiskekvoter för strömming och vassbuk i Finska viken och Östersjöns centralbassäng 2015. Förordningen baserar sig på de fiskekvoter som EU har fastställt för Finland. Av dessa kvoter upptar Bottniska vikens strömmingskvot 129 923 ton, Finska vikens och Östersjöns centralbassängs strömmingskvot 35 845 samt vassbukkvoten 11 029 ton.

Dessa kvoter har fördelats så jämlikt som möjligt mellan under och över 24 m långa trålfiskefartyg. Strömmingskvoten för de större fartygen är 6 100 ton och vassbukkvoten 4 500 ton, resp. 5 300 och 4 000 ton för de mindre fartygen. Till skillnad från de tidigare åren får dessa kvoter utnyttjas I nästan hela Östersjöns centralbassäng. Det är sannolikt att kvoterna fylls under första delen av året, varefter trålfiske som sker ute i det öppna havet kan fortsätta i Bottniska viken. Målet är att se till att kvoterna är tillräckliga och att de används fullt ut samt att tillgodose det småskaliga fiskets behov. Förordningen begränsar inte småskaligt fiske med trål, ryssja eller nät nära kusten eller i skärgården. Förordningen gäller hela året 2015.

Det är högst sannolikt att strömmingskvoten i Finska viken och Östersjöns centralbassäng samt vassbukkvoten fylls mitt under året om trålfisket inte begränsas. Till skillnad från tidigare kommer strömmingskvoten i Bottniska viken däremot att räcka för hela året utan några begränsningar.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, tfn 040 039 2011
förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo