Hoppa till innehåll
Media

En plan om utveckling av blå bioekonomi på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2016 9.20
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med en plan för att utveckla den blå bioekonomin. Ett utkast har sänts på remiss och alla intresserade uppmanas att lämna synpunkter på planen.

Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara akvatiska resurser. Finlands varierande vattennatur, rika vattentillgångar, långa kustområde och höga kunnande ger goda förutsättningar för den blå bioekonomin. Utvecklingsplanens mål är att skapa tillväxt kring vattenkunnande och hållbar användning av de akvatiska resurserna.

Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin en stark tillväxtsektor och företagandet utvecklas i linje med vattenmiljöns goda status. Visionen uppnås genom fyra strategiska mål:

  1. omvärld som uppmuntrar till tillväxt
  2. kundorienterade tjänster och flerbranschlösningar
  3. resultatgivande forskning och nya partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn
  4. internationalisering

Utvecklingsplanen hör till regeringens spetsprojekt. Planen har tagits fram tillsammans med Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT, närings-, trafik- och miljöcentralerna, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och andra intressentgrupper. Utlåtandena ska lämnas in före den 2 september. Begäran om utlåtande och utkastet till utvecklingsplan finns att få på ministeriets webbplats http://mmm.fi/lausunnolla.

Ytterligare information:
Heidi Alatalo, överinspektör, tfn 0295 162 046, fornamn.efternamn@mmm.fi
Timo Halonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@mmm.fi (på semester 26.6 - 14.8)