Hoppa till innehåll
Media

Skogshönsfåglar har ökat i antal, längre jakttider i flera områden

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 15.16 | Publicerad på svenska 27.8.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande
Metso

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som gäller skogshönsfåglarnas jakttider under den kommande jaktsäsongen. I flera områden är jakttiderna nu längre än tidigare. I sommar har häckningen i allmänhet varit lyckad.

I största delen av Norra och Östra Finland är jakten på tjäder och orre inte begränsad och jaktsäsongen får i enlighet med jaktförordningen fortsätta fram till den 10 december. Vidare får man vintertid jaga tjäder- och orrtuppar i ett större område än i fjol. I många områden i Norra Finland ligger antalet tjäder och orre nu på högre nivå än i genomsnitt. Även i en stor del av Södra och Västra Finland är jakttiderna längre än förut. 

Tjäder får jagas i Nyland och Egentliga Finland 

För första gången på länge får man jaga tjäder i hela Nyland och i Egentliga Finland på normalt sätt, det vill säga från den 10 fram till den 30 september. Under de senaste åren har det blivit lättare att analysera vilttriangelräkningarnas resultat. Finlands viltcentral och Östra Finlands universitet har utvecklat en applikation som ger en mer exakt bild av hur populationerna av skogshönsfågel på lång sikt utvecklar sig och vilka årliga variationer det sker i populationerna i olika regioner.

– Applikationen som ger täckande information visar att det inte längre i år finns någon orsak att förbjuda tjäderjakt i Nyland och Egentliga Finland. Enligt vilttriangelräkningarna kommer antalet tjäder att öka i Nyland och vara stabil i Egentliga Finland under en referensperiod på 21 år. I bägge regionerna är populationen nu tätare än i genomsnitt under referensperioden. Fågeltätheten ligger nära samma nivå som i landets övriga delar, säger Janne Pitkänen, specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet. 

I de mellersta och södra delarna av landet ligger antalet orrar till stor del på en genomsnittlig nivå, och därför är jakttiden i huvudsak två månader. Järpe har ökat i antal i hela landet, men är fortfarande gles i Norra Finland och i vissa områden i Mellersta och Sydöstra Finland. Därför förkortas jakttiden från tre månader till 1 – 2 månader. Populationen av dalripa ökade i år i många regioner, men är fortfarande svag i Södra, Mellersta och Östra Finland samt i södra delen av Norra Finland, vilket innebär att fredningen av dalripa fortsätter i en stor del av landet. 

Skott som inte avlossas behöver inte ångras

I år är det bra med fågel och det finns säkert många jägare som ivrigt väntar på fågeljakt. Jakten bör riktas mot unga fåglar som det nu finns gott om. Före jakten ska jägaren dock träna skjutfärdighet och säker vapenhantering på en skjutbana. 

– Det viktigaste är att jägarna säkrar jaktkamraternas och andra naturmänniskors säkerhet. Innan man avlossar ett skott ska man alltid kontrollera att skottet är säkert. Det är bra att komma ihåg de gamla visdomsorden: man behöver inte ångra skott som man inte avlossat, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ytterligare information: 

Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2338
Annukka Kimmo, jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 0226 fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Jari Leppä Vilt