Hoppa till innehåll
Media

Skogsskador runt om i landet, lantgårdar lider av elavbrott

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2011 14.33
Pressmeddelande -

Stormarna som drog in över Finland på annandag jul och i tisdags har skadat och fällt skog i olika delar av landet. Det ser ut att skadorna är värst i landets sydvästra delar. Elavbrott har varit vanliga på gårdar i synnerhet i Södra och Västra Finland.

Reparation av skadorna har skett i gott samarbete mellan räddningsverken och skogscentralerna.
Centralernas gemensamma telefonjour och regionala beredskapschefer hjälpte räddningsverken bl.a. genom att sända skogshuggare på plats. Skogscentralerna har sammanställt listor med kontaktinformation till bl.a. regionens skogsmaskinentreprenörer och skogshuggare.

Jord- och skogsbruksministeriet får skogscentralernas första bedömning av skogsskadorna på fredag den 30 december. Därefter ska ministeriet tillsammans med Lantmäteriverket och skogscentralerna bedöma behovet av flygfotografering. Om man beslutar gå in för en fotografering och om vädret tillåter fotograferingen, kommer alla att ha tillgång till bilderna ca inom en vecka.
Ministeriet påminner att det är värt att låta yrkesfolket röja upp i de stormfällda skogarna. Man ska inte bege sig i skogen på egen hand. Röjningen ska göras särskilt omsorgsfullt och för att garantera säkerheten rekommenderas det att arbetet utförs maskinellt. Onödig vistelse i de stormdrabbade områdena ska också undvikas.
Enligt preliminär information från närings-, trafik- och miljöcentralerna har lantgårdar inte drabbats allvarligt. Djur har inte dött eller behövt avlivas. Gårdar med mjölkboskap, som inte har ett reservsystem för el, har haft flest problem. På dessa gårdar har det inte alltid varit möjligt att ordna mjölkning och kylning av mjölken på rätt sätt, varför vissa mängder mjölk har gått till destruktion. På vissa ställen har det varit svårt för djuren att få dricksvatten.

Husdjursgårdar som är beroende av kontinuerlig tillgång till el (fjäderfägårdar, stora svinhus och gårdar med mjölkboskap) har i allmänhet aggregat som tas i användning om det blir elavbrott. För att få jordbrukets investeringsstöd, ska husdjursgårdar förse nybyggnader och utbyggnader med ett reservkraftsystem. Många små husdjursgårdar saknar dock eget reservsystem, varför de måste låna aggregat. Närings-, trafik- och miljöcentralerna uppskattar att merparten av gårdarna har antingen ett eget eller ett lånat reservsystem. Situationen ser ut att vara bäst i de områden som tidigare har drabbats av allvarliga stormskador. Andra gårdar har i regel inte något reservsystem, varför de lider av samma problem som alla andra landsbygdsinvånare när det gäller att elda, få tillgång till vatten eller att förvara livsmedel.

På grund av lågtrycket och stormvinden har havsvattenståndet tidvis stigit till exceptionella höjder längs nästan hela kusten. Till följd av häftiga regn har vattenståndet i sjöar och älvar också stigit ovanligt mycket i synnerhet i Södra och Sydvästra Finland. Stora översvämningsskador har dock inte inträffat. På grund av elavbrott har vattendistributionen från vissa vattentjänstverk varit tillfälligt avbruten. Det kan också ta en längre tid innan man får vatten från brunnar till hus utan el.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Heimo Hanhilahti, tfn 040 513 21 20 (jordbruk)
överinspektör Sanna Paanukoski, tfn 040 771 4113 (skogar)
äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 040 173 02 49 (vattenfrågor)