Hyppää sisältöön
Media

Puustovahinkoja ympäri maata, maatilat kärsivät sähkökatkoista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2011 14.33
Tiedote -

Tapaninpäivänä ja tiistaina 27.12. riehuneet myrskyt ovat aiheuttaneet puustovahinkoja eri puolilla Suomea. Vaikuttaa siltä, että vahingot ovat suurimmat maan lounaisosan sisäosissa. Maatilat ovat kärsineet sähkökatkoista erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Pelastuslaitosten ja metsäkeskusten yhteistyö on toiminut hyvin tuhojen korjauksessa.
Metsäkeskusten yhteinen puhelinpäivystäjä sekä alueelliset valmiuspäälliköt avustivat pelastuslaitoksia muun muassa metsureiden saamisessa tuhokohteisiin. Metsäkeskuksiin on koottu yhteystietolistat mm. alueellisista metsäkoneyrittäjistä ja metsureista pelastuslaitoksia varten.

Metsäkeskukset toimittavat ensimmäisen arvion myrskyjen aiheuttamista metsätuhoista maa- ja metsätalousministeriölle pe 30.12. Tuhoarvion valmistumisen jälkeen ministeriö arvioi yhdessä metsäkeskusten ja Maanmittauslaitoksen kanssa, onko tarpeen käynnistää pahimpien tuhoalueiden ilmakuvaus. Jos ilmakuvaus katsotaan tarpeelliseksi ja se on sään puolesta mahdollista toteuttaa, ovat kuvat kaikkien käytettävissä noin viikon kuluessa kuvauksesta.

Ministeriö muistuttaa, että myrskypuiden korjuu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi. Omatoimista myrskytuhopuiden korjuuta ei suositella. Myrskytuhopuiden korjuu vaatii erityistä huolellisuutta ja turvallisuuden takaamiseksi se suositellaan tehtäväksi koneellisesti. Myös tarpeetonta liikkumista myrskytuhoalueella tulee välttää.

ELY-keskuksista saatujen alustavien tietojen mukaan maatiloille ei ole aiheutunut vakavia vahinkoja siten, että eläimiä olisi kuollut tai niitä olisi jouduttu lopettamaan. Eniten ongelmia on ollut lypsykarjatiloilla, joilla ei ole omaa varavoimaa. Näillä tiloilla lehmien lypsyä ja maidon jäähdytystä ei ole aina voitu järjestää asianmukaisesti ja maitoa on jouduttu jonkun verran hävittämään. Myös eläinten juomaveden saanti on paikoin ollut puutteellista.

Jatkuvasta sähkön saannista riippuvaisilla kotieläintiloilla (siipikarjatilat, suuret sikatilat ja lypsykarjatilat) on yleensä aggregaatit sähkökatkosten varalle. Saadakseen maatalouden investointitukea, kotieläintilojen on hankittava asianmukainen varavoima uudisrakentamisen ja laajennuksen yhteydessä. Monilla pienillä kotieläintiloilla ei kuitenkaan ole omaa varavoimaa, joten he joutuvat lainaamaan aggregaatteja. ELY-keskusten arvio on, että pääosalla kotieläintiloista on käytössään joko omaa tai lainattavaa varavoimaa. Tilanne vaikuttaa olevan paras niillä alueilla, joilla aiemmin on ollut vakavia myrskyvahinkoja. Muilla maatiloilla kuin kotieläintiloilla varavoimaa ei yleensä ole käytettävissä, joten niillä on lämmityksen, veden saannin ja ruuan säilytyksen osalta samoja ongelmia kuin muilla maaseudulla asuvilla.

Matalapaine ja myrskytuuli ovat ajoittain nostaneet merivedenpinnan poikkeuksellisen korkealle lähes koko rannikolla. Runsaiden sateiden vuoksi myös järvien ja jokien vedenpinta on tällä hetkellä poikkeuksellisen korkealla erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa. Merkittäviltä tulvavahingoilta on kuitenkin vältytty. Myrskyn aiheuttamien sähkökatkojen vuoksi normaali vedenjakelu on joillakin vesihuoltolaitoksilla ollut väliaikaisesti keskeytyneenä. Vedensaanti sähköttömien talouksien omista kaivoista voi olla keskeytynyt pidempään.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Heimo Hanhilahti, puh. 040 513 21 20 (maatalous)
ylitarkastaja Sanna Paanukoski, puh. 040 771 4113 (metsät)
vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, puh. 040 173 02 49 (vesiasiat)