Hoppa till innehåll
Media

Skolmaten är dagens viktigaste måltid – en arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla skolmaten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2021 16.48 | Publicerad på svenska 13.10.2021 kl. 11.40
Pressmeddelande
ammattikoulun ruokalassa poika ottaa linjastolta ruokaa ja keittäjä neuvoo vieressä
Lähde: Viestintävalkea Oy/ Eero Kokko ja Mikael Kuitunen

Jord- och skogsbruksministeriet har idag tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett program för att utveckla skolmaten i enlighet med regeringsprogrammet. Programmet omfattar teman som gäller skolbespisning i grundskolan och på andra stadiet. Programmets centrala mål är att göra skolmaten mera uppskattad och öka deltagandet i skolbespisning samt att utveckla praxis i anslutning till skolbespisningen.

En avsikt är att till exempel göra mellanmål till en del av skolmaten vid varje skola. Målet är att skolmatens grad av inhemskt ursprung, hälsosamhet och ekologi ska förbättras och att den jämlika och kollektiva skolbespisningen utvecklas.

Enligt tidsplanen blir arbetet med att utarbeta programmet klart i oktober 2022. Vid beredningen vill man på bred front höra intressentgrupperna kring skolbespisning och i synnerhet dess kunder, alltså eleverna. Utöver utarbetandet ser arbetsgruppen till att utvecklingsförslagen i programmet omsätts i praktiken och att samarbetet kring skolbespisning stärks.

– Finland har redan i över sjuttio år varit en föregångare när det gäller att erbjuda alla elever en jämlik och hälsosam skolmåltid som är avgiftsfri för alla elever. I bästa fall bidrar måltiderna till glädje i skolans verksamhet och ökar trivseln, tillfredsställelsen i skolan och inlärningsresultaten. Skolbespisningens effekter är bärande som livslånga matminnen, som utvidgade smakpreferenser och som modell för gott ätande. Jag är nöjd över att en bred arbetsgrupp med god yrkeskunskap inleder sin verksamhet med målet att alla ska äta sin skolmåltid, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Det är bra att komma ihåg att en livskraftig nationell livsmedelsproduktion och dess totala hållbarhet är en garanti för högklassig och heltäckande skolmat. Därför har vi dragit upp riktlinjer för ansvarsfull offentlig livsmedelsupphandling där hållbarheten beaktas ända från jord till bord, fortsätter Leppä.


Mer information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 295 162 058

Mat och jordbruk