Hoppa till innehåll
Media

Slutspurten för höstens spridning av naturgödsel från husdjur – anmälningar om undantag ska göras före utgången av oktober

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2023 14.20 | Publicerad på svenska 27.10.2023 kl. 13.47
Pressmeddelande

Under hösten har det exceptionellt regniga vädret försvårat spridningen av naturgödsel från husdjur. Om väderförhållandena under hösten har förhindrat spridning av gödsel kan man göra en anmälan om förlängning av tiden för spridning, vilket under år med exceptionella väderförhållanden kan tillåtas ända fram till utgången av november. För att en senareläggning ska vara tillåten måste dock vädret förbli gynnsamt. Anmälan ska göras före utgången av oktober.

Under den gångna vegetationsperioden har vädret varit exceptionellt utmanande för odlarna. Juni månad var väldigt varm och torr. I juli blev vädret regnigare och svalare, vilket förbättrade förhållandena för växtbeståndet, men försvårade arbetet med till exempel spridning av naturgödsel och andra återvunna näringsämnen.

Under augusti, september och oktober har det ställvis regnat exceptionellt mycket, vilket har lett till väldigt våta åkrar. Därtill har vädret tidvis varit väldigt svalt. Detta har gjort att grödorna har vuxit långsamt och blivit färdiga senare än vanligt, vilket har lett till att många arbetsmoment under den här vegetationsperioden har senarelagts till sent in på hösten. Väderförhållanden har också begränsat sådden av höstgrödor.

Spridning av naturgödsel är inte tillåten efter oktober annat än under år med exceptionella väderförhållanden. Undantaget i förordningen om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 1250/2014 möjliggör att spridning av naturgödsel i enskilda fall kan tillåtas fram till utgången av november. Om gården anser att en senareläggning är nödvändig ska en anmälan göras omedelbart, dock senast före utgången av oktober. Anmälan lämnas till kommunen och kan till exempel göras med detta blankett.

Undantaget i den ovannämnda förordningen förutsätter att vädret under september och oktober har varit så exceptionellt regnigt att spridningen inte har kunnat göras i tid. För att en senareläggning av spridningen ska vara möjlig måste dock vädret under november förbli gynnsamt, eftersom gödsel inte heller får spridas på frusen, vattenmättad eller snötäckt mark. Tillsynsmyndigheterna bedömer situationen utifrån väderstatistik, och jordbrukaren kan bevisa de exceptionella väderförhållandena med till exempel fotografier.

Det är riskfyllt att skjuta upp spridningen av gödsel långt in i november, eftersom marken kan frysa eller täckas av snö. Genom anmälan går det inte att kringgå andra begränsningar som gäller spridning av naturgödsel på hösten. 

Gödsellagren i Finland är dimensionerade enligt 12 månaders behov, men när spridningsförhållandena har varit dåliga kan det vara nödvändigt att söka alternativa lagringsplatser, om de lager som normalt används inte räcker till. 

Med tanke på jordbrukarstöden är det väsentligt att kraven i förordningen om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling följs. Efterlevnaden av förordningen övervakas och följs som en del av de omfattande miljökrav som gäller jordbruket.

Med tanke på en effektiv användning av näringsämnena i naturgödsel är en sen höstspridning inte det optimala användningssättet. I praktiken är man dock ibland tvungen att göra det på grund av dåliga väderförhållanden. 

Mer information:
Sonja Pyykkönen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 123
Tiia Liuhala, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2183   
e-post: fornamn.efternamn@gov.fii
Hanna Muilu, specialsakkunnig, Livsmedelsverket, tfn 0295 204 419
e-post: fornamn.efternamn@livsmedelsverket.fi


 

Mat och jordbruk Natur och klimat