Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet beslutade om startstöd till unga jordbrukare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2008 10.56
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om startstöd till unga jordbrukare och investeringsstöd för jordbruk. Genom förordningen föreskrivs bl.a. om förutsättningar som gäller stödmottagaren och produktionsverksamheten och om startstödets belopp samt om ansökan om stöd.

För att en sökande ska få investeringsstöd eller startstöd ska sökandens företagarinkomst från jordbruket utgöra minst 25 procent av det sammanlagda beloppet av sökandens samtliga inkomster bestående av företagarinkomster, löneinkomster och andra inkomster som sökanden regelbundet får. För att stödet ska beviljas krävs att sökanden har tillräcklig yrkeskunskap för att bedriva jordbruk.

Startstöd till unga jordbrukare
Startstöd till unga jordbrukare beviljas en sökande som första gången börjar bedriva jordbruk och som vid tiden för ansökan är under 40 år. Startstöd till unga jordbrukare kan beviljas i enlighet med två olika stödnivåer:
a) I startstöd kan beviljas högst 35 000 euro som understöd och högst 20 000 euro som räntestöd för räntestödslån till en sökande vars gård avkastar minst 17 000 euro i årlig företagarinkomst från jordbruket. 141-stödbeslutet enligt Finlands EU-anslutningsfördrag tillåter att ett ytterligare räntestöd på 15 000 euro beviljas inom AB-området.

b) I startstöd kan beviljas högst 5 000 euro som understöd och högst 20 000 som räntestöd för räntestödslån till en sökande vars gård avkastar sammanlagt minst 15 000 euro i företagarinkomster från jordbruk, annan företagsverksamhet och skogsbruk. Av företagarinkomsten ska minst 10 000 euro komma från jordbruket. I företagarinkomsterna från annan företagsverksamhet beaktas annan företagsverksamhet som bedrivits på gården och med gårdens jordbruksproduktionsmedel.

Maximibeloppet av lån som stöds med räntestöd får vara högst 80 % av de godtagbara kostnaderna, dock sammanlagt högst 150 000 euro.

Startstöd till unga jordbrukare ska sökas på basis av ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt eller utkast till dessa. Om startstöd söks på basis av det slutliga överlåtelseavtalet eller arrendekontraktet, ska det sökas inom 10 månader efter etableringen av jordbruket. Startstöd kan börja sökas 12.5.2008, då också ansökningsblanketterna läggs ut på Landsbygdsverkets webbplats www.mavi.fi.

Investeringsstöd
För att investeringsstöd ska beviljas förutsätts att den årliga företagarinkomsten från jordbruket är minst 17 000 euro. Det bestäms särskilt om ansökan om stöd och de ändamål för vilka stöd beviljas senare. En betydande ändring jämfört med tidigare praxis är att en investering för vilken stöd beviljas inte får påbörjas innan TE-centralen har gett stödbeslutet om saken.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn 09-160 533 45
regeringssekreterare Antti Linna, tfn 09-160 522 42

Mer information från Landsbygdsverket:
lantbruksöverinspektör Kari Ojala, tfn 020 7725 689 eller 040 543 0414