Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet tillsatte nytt skogsråd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2008 11.22
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte i dag ett nytt skogsråd för en treårsperiod. Skogsrådet arbetar som rådgivande organ för jord- och skogsbruksministeriet i stora och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Skogrådets ordförande är jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila. Rådets mandattid löper ut 30.6.2011.

Skogsrådet bildar ett samarbetsforum mellan den offentliga förvaltningen och privatsektorn. Skogsrådet följer upp och främjar tillämpningen av det nationella skogsprogrammet 2015 och kommer med förslag för att utveckla programmet vidare till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt balanserad helhet.

Skogsrådets sammansättning 17.7.2008–30.6.2011

ordförande: jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila
vice ordförande: avdelningschef Aarne Reunala, jord- och skogsbruksministeriet
naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen, miljöministeriet
industrirådet Paula Nybergh, arbets- och näringsministeriet
budgetchef Hannu Mäkinen, finansministeriet
utvecklingschef Hannu Jokiluoma, social- och hälsovårdsministeriet
direktör Leena Vestala, undervisningsministeriet
VD Jyrki Kangas, Forststyrelsen
professor Tuula Nuutinen, Skogsforskningsinstitutet
direktör Karen Wik-Portin, Kustens skogscentral
generaldirektör Lea Kauppi, Finlands miljöcentral
VD Matti Peltola, Maskinentreprenörernas förbund
generalsekreterare Timo Tanninen, Världsnaturfonden (WWF), Finlands fond
skogsdirektör Antti Sahi, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK
ordförande Håkan Nystrand, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
vice styrelseordförande Tauno Partanen, Jägarnas centralorganisation
direktör Anders Portin, Skogsindustrin rf
sekreterare Sauli Kovanen, Pappersförbundet
förbundssekreterare Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto
verksamhetsledare Liisa Sahi, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
vice verkställande direktör Jaana Heinisaari-Säteri, FM Timber Team Oy/Suomen Sahat ry
planerare Anu Pietikäinen, Sametinget
skogsrådets generalsekreterare Marja Kokkonen, jord- och skogsbruksministeriet

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
avdelningschef Aarne Reunala, tfn (09) 160 53350, 0400 437 222