Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto asetti uuden metsäneuvoston

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.7.2008 11.22
Tiedote -

Valtioneuvosto on tänään asettanut uuden metsäneuvoston kolmivuotiskaudeksi. Metsäneuvosto toimii maa- ja metsätalousministeriön tukena laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä metsäpoliittisissa kysymyksissä. Puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Metsäneuvoston toimikausi päättyy 30.6.2011.

Metsäneuvosto toimii yhteistyöfoorumina metsiin liittyvän julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Metsäneuvosto seuraa ja edistää Kansallinen metsäohjelma 2015:n toteuttamista ja tekee ehdotuksia ohjelman kehittämiseksi taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

Metsäneuvoston kokoonpano 17.7.2008–30.6.2011:

puheenjohtaja: maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
varapuheenjohtaja: osastopäällikkö Aarne Reunala, maa- ja metsätalousministeriö
luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, ympäristöministeriö
teollisuusneuvos Paula Nybergh, työ- ja elinkeinoministeriö
budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö
kehityspäällikkö Hannu Jokiluoma, sosiaali- ja terveysministeriö
johtaja Leena Vestala opetusministeriö
toimitusjohtaja Jyrki Kangas, Metsähallitus
professori Tuula Nuutinen, Metsäntutkimuslaitos
johtaja Karen Wik-Portin, Rannikon metsäkeskus
pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus
toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry
pääsihteeri Timo Tanninen, Maailman luonnonsäätiö (WWF) Suomen rahasto
metsäjohtaja Antti Sahi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry
hallituksen varapuheenjohtaja Tauno Partanen, Metsästäjäin Keskusjärjestö
johtaja Anders Portin, Metsäteollisuus ry
sihteeri Sauli Kovanen, Paperiliitto
liiton sihteeri Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto
toiminnanjohtaja Liisa Sahi, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
varatoimitusjohtaja Jaana Heinisaari-Säteri, FM Timber Team Oy/Suomen Sahat ry
suunnittelija Anu Pietikäinen, Saamelaiskäräjät
metsäneuvoston pääsihteeri Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Aarne Reunala, p. (09) 160 53350, 0400 437 222