Hoppa till innehåll
Media

Stöd för lagring av trädgårdsprodukter i södra Finland 2023 hålls på samma nivå som tidigare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2024 13.55 | Publicerad på svenska 27.3.2024 kl. 14.08
Pressmeddelande

För 2023 betalas uppskattningsvis sammanlagt 1,36 miljoner euro i stöd för lagring av trädgårdsprodukter i södra Finland.

Statsrådet har beslutat om nivåerna för 2023 års stöd för lagring av trädgårdsprodukter i södra Finland. När det gäller maskinellt kylda lager uppgår lagringsstödet för trädgårdsprodukter till 10,0 euro per kubikmeter och i fråga om övriga lager till 6,20 euro per kubikmeter. Stödnivån ligger kvar på den tidigare nivån i och med en förordningsändring. Det möjliggjordes genom att det maximala beloppet för lagringsstödet höjdes för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Stödnivån ses alltid över i början av följande år efter att antalet faktiska enhetskvantiteter har fastställts. För stödet för lagring av trädgårdsprodukter har det bestämts maximala belopp såväl nationellt som genom EU-beslut. För att de maximala beloppen inte ska överskridas måste man ändra hur det totala stödbeloppet för södra Finland 2023 fördelas mellan stödet för växthusproduktion och stödet för lagring av trädgårdsprodukter.
När det gäller lagringsstödet för trädgårdsprodukter var den lagrade mängden 2023 något mindre än tidigare år.

För 2023 betalas uppskattningsvis sammanlagt 1,36 miljoner euro i stöd för lagring av trädgårdsprodukter i södra Finland.

Det nationella stödet till södra Finland hör till de stödformer som finansieras helt och hållet med nationella medel och är anpassade till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De kompletterar EU:s stödsystem (EU:s direkta stöd, kompensationsersättningar, miljöersättningar och ersättningar för djurens välbefinnande) och säkrar jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och lönsamhet samt landsbygdens livskraft.

Ytterligare information:
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 162 289, pekka.pihamaa(at)gov.fi
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 162 193, veli-pekka.reskola(at)gov.fi
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, juha.vanhatalo(at)gov.fi


 

Mat och jordbruk